Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Waterstaatsbestekken, Object: Oever Wilhelmina polder dijkpaal nos. 23-25

Meer resultaten

Object Oever Wilhelmina polder dijkpaal nos. 23-25

Omschrijving object Bestek en conditien, volgens welke, onder nadere approbatie van den Minister van Binnenlandsche Zaken, Onderwijs en Waterstaat, publiek zal worden aanbesteed, het aanvletten van den verloren oever, met een kunstvoet van schorgrond, het dekken daarvan met rijzen stukken, en het bestorten met brikken, tot herstel der degradatien, den 15 en 16 April 1824, in den oever beneden laag water en in den schorrand boven laag water, buiten den Wilhelmina-polder, tusschen de dijkpalen no. 23 en 25 gebeurd, breeder in de volgende artikelen beschreven

Soort werk Verbetering

Plaats aanbesteding 's-Gravenhage

Jaar van het bestek 1824

Datering aanbesteding 09-08-1824

Dienstjaren start 1824

Dienstjaren einde 1824

Aantal tekeningen 0

Organisatie Rijkswaterstaat

Subonderdeel 3de Afdeling

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.04.07, inventarisnummer: 5798, (115)

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in