gahetNA in het Nationaal Archief

Waterstaatsbestekken, Object: Schade beversingsdijk Oost-Beveland

Door een storing is het op dit moment niet mogelijk om archiefstukken te reserveren. In de studiezaal van het Nationaal Archief kunnen archiefstukken via de balie worden gereserveerd.
Alle resultaten

Object Schade beversingsdijk Oost-Beveland

Omschrijving object Bestek en conditien naar welke, onder nadere approbatie van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, publiek zal aanbesteed worden: het verzwaren en het tot kapitale zeewering brengen van den Beversschingsdijk van Oost-Beveland, besteed den 11den Maart 1820, mitsgaders het overhalen en alsmede tot kapitale zeewering brengen van het dijkvak tusschen gemeld Oost-Beveland en den Wilhelmina-polder, tot komplete herstelling van de stormschade van den 2den en 3den Maart 1820

Soort werk Verbetering

Plaats aanbesteding 's-Gravenhage

Jaar van het bestek 1820

Datering aanbesteding 11-09-1820

Dienstjaren start 1820

Dienstjaren einde 1820

Aantal tekeningen 0

Organisatie Rijkswaterstaat

Subonderdeel 3de Afdeling

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.04.07, inventarisnummer: 5791, (125)

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in