Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Waterstaatsbestekken, Object: 's-Hertogenbosch-Luikse grenzen

Meer resultaten

Object 's-Hertogenbosch-Luikse grenzen

Omschrijving object Bestek, waarnaar door den Directeur-Generaal van den Waterstaat der Vereenigde Nederlanden, bij inschrijving zal aanbesteed worden het onderhoud van de onderscheidene Bruggen, Heulen, Duikers; mitsgaders Kwartier-palen, gelegen in, en staande langs den Straatweg en Aardenbaan van 's-Hertogenbosch naar de Luiksche Grenzen, voor zoo verre die strekkende is van het uiteinde des Straatwegs, voor rekening der Stad 's-Hertogenbosch gelegd, omtrent de Bestsche Barrière door de Buurt Fellenoord, onder Woensel, de Stad Eindhoven, Stratum, Valkenswaard, tot de Limietscheiding van Bergeik, Borkel en Schaft en Westerhoven, ter eenre; mitsgaders van Lommel, ter andere zijde; integaan met den dag wanneer de approbatie dezer Besteding ter kenisse van den Aannemer zal zijn gebragt, en expirerende op den laatsten Maart des jaars 1816

Soort werk Onderhoud

Plaats aanbesteding 's-Gravenhage

Jaar van het bestek 1814

Datering aanbesteding 01-01-1814

Dienstjaren start 1814

Dienstjaren einde 1814

Aantal tekeningen 0

Organisatie Rijkswaterstaat

Subonderdeel 3de Afdeling

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.04.07, inventarisnummer: 5782, (32)

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in