Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de conduitestaten, ranglijsten en stamboeken van officieren, onderofficieren en manschappen die in het Staatse leger dienden. Deze stukken zijn afkomstig uit het archief van de Raad van State, archiefinventaris 1.01.19, inventarisnummers 1933-2028.

Conduitestaten, ranglijsten en stamboeken

In het archief van het Staatse leger zijn conduitestaten, ranglijsten, recrutenlijsten en stamboeken bewaard gebleven. Deze laatste geven de meeste informatie over een militair, maar zijn niet van iedereen nog aanwezig. Soms is een ranglijst het enige dat er nog te vinden is. Hieronder vindt u de definities van deze begrippen.

  • Een conduitestaat, ofwel conduitelijst, is een lijst waarop het gedrag van de militair werd bijgehouden. Deze werd gebruikt om de bekwaamheid van een militair aan te duiden en werd gebruikt bij eventuele bevorderingen. In een conduitestaat zijn geen genealogische gegevens over de familie van de militair opgenomen.
  • Een ranglijst geeft aan in welk regiment een militair diende. Vaak staan op een ranglijst alle militairen van dat regiment of garnizoen vermeld, met daarbij een jaartal en de garnizoensplaats. Dit geeft dus aan waar iemand gelegerd was. Ook een ranglijst geeft geen genealogische informatie. Vaak staat er niet meer vermeld dan  naam, rang en leeftijd.
  • Een recrutenlijst is een lijst met nieuw aangekomen militairen. Ook op deze lijst staan nauwelijks tot geen persoonlijke gegevens.
  • Een stamboek geeft de meest uitgebreide informatie over een militair. Vaak staan er gegevens in over zijn uiterlijk en zijn familie. Daarnaast geeft een stamboek een overzicht van de loopbaan van de militair.

Volledigheid

Het archief van de Raad van State bestrijkt de periode 1581-1795. Helaas zijn de conduitestaten, ranglijsten en stamboeken niet van deze hele periode bewaard gebleven. Uit de periode van voor 1707 is er zelfs helemaal niets meer. Uit de periode 1707-1772 zijn slechts fragmenten overgebleven. Alleen wanneer u iemand zoekt die in de periode 1772-1795 bij het Staatse leger diende, is de kans op succes groter.

 

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Het Staatse Leger werd in 1575 door de Staten Generaal in het leven geroepen. In 1788 werd er voor gekozen het leger vooral te laten bestaan uit beroepskrachten.

Het in bedrijf houden van het militaire apparaat was een taak van de Raad van State. Dit orgaan was opgericht als centraal regeringscollege met taken op het gebied van oorlog, militie, financiën en bestuur. Ook de personeelsadministratie van het leger werd door de Raad van State bijgehouden.

Het Staatse Leger werd in 1795, met in de instelling van de Bataafse Republiek, opgeheven.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in