Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Financiën: dossiers Domeinen - Zoeken: ambtenaar

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Financiën: Index op de administratie van de Domeinen download index (ZIP, 1.3 MB)
115 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 115 gevonden
TrefwoordSpecificatie
's-Gravenhage, verhuur, erfpachtErfpacht of verkoop grond Waalsdorperweg en Pompstationsweg aan ambtenaren bouwvereniging
AanschrijvingOverheidsdaad arrest H.R. 20 november 1924 van de Staat voor daden van ambtenaren
Algemene RekenkamerSollicitatie ambtenaren van de Algemene Rekenkamer bij een beter betalende instantie
AmbtenarenVerenigbaarheid van ambten
AmbtenarenAmbtenarenwet. Overwerk ambtenaren
AmbtenarenVereenvoudiging titulatuur, opgaaf bezoldigde. Eisen van benoembaarheid, ontslag enz. Buiten de gem. wonende ambtenaren. Vergoeding keuring. Aanneming van bezoldigde betrekkingen. Rechtspositie. Staatscom. Werkwijze. Dep. Vrije geneeskundige behandeling
AmbtenarenOpgaaf bij overlijden van ambtenaren
AmbtenarenVerhoging aan categoriën van Rijksambtenaren
AmbtenarenInhouding op bezoldiging ambtenaren
AmbtenarenInhouding op bezoldiging ambtenaren
AmbtenarenInhouding op bezoldiging ambtenaren
AmbtenarenOnttrekken van Rijksambtenaren, in gemeentelijke dienst
AmbtenarenPensioenaanvrage bij Financiën op 65-jarige leeftijd
AmbtenarenBezoldigde Staatsambtenaren. Geen stilstand van wedde bij deskundig onderzoek door Rechtelijk College
AmbtenarenInhouding op traktement wegens schuld aan Domeinen
AmbtenarenPensioenaanvrage ambtenaren
AmbtenarenFormulieren ambtenaren
AmbtenarenRegelingpositie bij reservepersoneel Landmacht
AmbtenarenVervulling van dienstplicht militie
AmbtenarenAanstelling van tijdelijke ambtenaren
AmbtenarenRegeling dienst bij Financiën Burgerwacht
AmbtenarenZegelkosten bij salarisverhoging ambtenaren
AmbtenarenLeven in concubinaat van gehuwde ambtenaren. Uitbetaling salaris aan erven
AmbtenarenGratificaties. Intrekking pennegeld bij ontslag aan vrouwelijke ambtenaren. Periodieke salarisverhoging. Niet vroeger dan bij kwartaal
AmbtenarenInkoop tijdelijke diensten
AmbtenarenStilstand jaarwedde wegens verlof
AmbtenarenInhouding bezoldiging wegens vervulling eerste herhalingsoefeningen
AmbtenarenTegemoetkoming aan ambtenaren wegens duurte
AmbtenarenOpgaaf tijdelijke ambtenaren
AmbtenarenOpgaaf tijdelijke ambtenaren
AmbtenarenGelijktijdig bekleden van de een of andere functie
AmbtenarenAls oud-onderofficier werkzaam bij departement
AmbtenarenGelijktijdig genot van burgerlijk en militaire bezoldiging
AmbtenarenOpdracht aan ambtenaren. Buitenlandse reizen
AmbtenarenOntslagen en voorwaardelijk veroordeelde
AmbtenarenBeloning voor crisisarbeid
AmbtenarenTijdelijke in vaste dienst te nemen ambtenaren
AmbtenarenRegeling Raad van Ministers. Koninklijk Besluit aanstelling tijdelijke ambtenaren
AmbtenarenWoningen in gebruik bij ambtenaren (i.v.m. woningnood)
AmbtenarenBuitengewone verloven ambtenaren
AmbtenarenMedische controle ambtenaren
AmbtenarenBetaalbaarstelling bedragen verschuldigd aan overledenen
AmbtenarenGiften of provisies aan ambtenaren
AmbtenarenAanneming bezoldigde betrekkingen Domeinen
AmbtenarenGebouwen in gebruik bij ambtenaren
AmbtenarenAankoop woningen. Regeling omtrent huisvesting ambtenaren
AmbtenarenIntrekking pennegeld ambtenaren
AmbtenarenHerplaatsing van op wachtgeld gestelde of overcomplete ambtenaren
AmbtenarenPersoneelbeschikkingen. Inhouding van pensioen. Werktijden. Pensioenraad
AmbtenarenVerplaatsing van ambtenaren bij Ministeriële beschikking
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in