Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Deze index verwijst naar de inventarisnummers 65-10333 van het archief Ministerie van Financiën: Domeinen 1869-1944 (2.08.71). In deze inventarisnummers bevinden zich de Algemene en Beheersdossiers van het ministerie van Financiën: Domeinen. Deze dossiers bevatten gegevens over aankoop, onteigening, verhuur, uitgifte en erfpacht, verkoop etc. van onroerende goederen van de Staat der Nederlanden. In de dossiers bevinden zich rapporten, Koninklijke Besluiten, correspondentie en soms kaartmateriaal. In deze index zijn 32.248 dossiers opgenomen.

Wat kan ik vinden in deze index?

In deze index zijn de volgende gegevens opgenomen over de dossiers van de Afdeling/Directie Domeinen van het ministerie van Financiën:

  • Specificatie (omschrijving van het dossier)
  • Trefwoord (waaronder het dossier in de registers is opgenomen)
  • Inventarisnummer
  • Bronverwijzing

Let op: Deze index is digitaal beschikbaar en op afstand raadpleegbaar. De dossiers zelf zijn dat niet.

Hoe kan ik zoeken in deze index?

U kunt in deze index zowel eenvoudig als uitgebreid zoeken. Bij eenvoudig zoeken vult u een zoekterm in het zoekveld en klikt op de knop zoeken. Het zoekwoord kan zowel een woord uit de specificatie als een van de opgenomen trefwoorden zijn. Bij uitgebreid zoeken heeft u de beschikking over meerdere zoekvelden. Let wel op: wanneer u iets invult in het zoekveld Trefwoord, dient dat wel één van de trefwoorden te zijn die in de index worden gebruikt. Anders krijgt u geen zoekresultaten.

Wat doe ik als ik het gezochte dossier heb gevonden?

Deze index op de Algemene en Beheersdossiers van het ministerie van Financiën: Domeinen, is digitaal beschikbaar, de dossiers zelf zijn dat niet. U kunt de dossiers reserveren voor inzage op onze studiezaal of via deze website scans bestellen.

Wanneer u het juiste dossier hebt gevonden, klikt u erop. Op de volgende pagina vindt u alle gegevens die er over dit dossier in de index zijn opgenomen. Wanneer u scans wilt bestellen, klikt u rechtsonder op de knop In Winkelwagen. Via de winkelwagen rechtsboven aan uw scherm, kunt u vervolgens de bestelling afronden.
Wanneer u het dossier wilt inzien op onze studiezaal, noteert u voor uzelf eerst het dossiernummer. Dat is het nummer dat tussen haakjes in de bronverwijzing staat. Vervolgens klikt u op de bronverwijzing. Op de volgende pagina kunt u via de knop Reserveren, het stuk reserveren voor inzage. Wanneer u het inventarisnummer voor u hebt, zoekt u het genoteerde dossiernummer op.

Waarom heb ik het juiste dossier niet gevonden?

Het archief van het Ministerie van Financiën: Domeinen bestaat uit dossiers betreffende het privaatrechtelijk beheer van de onroerende goederen van de Staat der Nederlanden over de periode 1869-1944. Alle aanwezige dossiers zijn in de index opgenomen. Wanneer uw zoekterm geen resultaat heeft opgeleverd, probeer dan andere zoektermen en vul maar één term tegelijk in. Tijdens de bewerking van het archief voor de overdracht naar het Nationaal Archief zijn geen dossiers vernietigd. Het is echter mogelijk dat dit eerder wel gebeurd is.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in