Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de inventarisnummers 65-10333 van het archief Ministerie van Financiën: Domeinen 1869-1944 (2.08.71). In deze inventarisnummers bevinden zich de Algemene en Beheersdossiers van het ministerie van Financiën. Deze dossiers bevatten gegevens over aankoop, onteigening, verhuur, uitgifte en erfpacht, verkoop etc. van onroerende goederen van de Staat der Nederlanden. In deze index zijn 32.248 dossiers opgenomen.

Digitaal?

Deze index is digitaal en op afstand raadpleegbaar, de dossiers zelf zijn dat niet. Deze kunt u bestuderen in de studiezaal van het Nationaal Archief of u kunt via de winkelwagen scans bestellen.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

Het beheer over de domeinen van de Staat der Nederlanden werd in 1841 opgedragen aan het Ministerie van Financiën. De afdeling die daarvoor in het leven werd geroepen werd in 1956 omgevormd tot de Directie Domeinen. De afdeling was belast met het privaatrechtelijk of financieel beheer van alle onroerende goederen van de Staat. De feitelijke financiële beheerswerkzaamheden werden uitgevoerd door ontvangers der domeinen, ontvangers der registratie en domeinen en later door de inspecteurs der domeinen, welke elk de verantwoordelijkheid hadden over goederen in een bepaald ressort.

Het technisch of materieel beheer berustte in principe bij de departementen die feitelijk gebruik maakten van de betreffende goederen. Goederen die voor geen enkel ministerie van betekenis waren, werden geheel - financieel en technisch - onder verantwoordelijkheid van de Afdeling Domeinen beheerd. Zo mogelijk werden deze goederen verkocht.

Geschiedenis van het archiefbeheer: 

De Afdeling Domeinen heeft altijd haar archief zelf beheerd, buiten het Generaal Secretariaat om. Vanaf 1823 werden de voorschriften van het Koninklijk besluit van 4 september 1823 no. 7 in acht genomen: de stukken werden chronologisch in het archief opgeborgen. Dat bleek bij een organisatie die met beheerstaken was belast nogal omslachtig. Beheerskwesties speelden soms jaren lang, waardoor het noodzakelijk bleek om steeds maar weer de vroegere stukken uit het chronologische archief te lichten, zodra er weer voortgang in een zaak zat. Het gevolg was dat ambtenaren de stukken bij elkaar hielden.

In 1869 werd overgegaan op een stelsel van ordening, waarbij de stukken op beheersobject werden opgeborgen. Zo ontstond een groot aantal bundels die op een of enkele domeinobjecten betrekking hebben. De bundels kregen een 'dossiernummer' in oplopende volgorde, vanaf nummer 1. Telkens als stukken over een nieuw object in behandeling kwamen, werd een nieuw 'dossier' aangelegd.

Der stukken zelf werden ingeschreven in dagboeken van ingekomen stukken (inventarisnummers 11483-11596) en in de agenda's van besluiten en uitgaande brieven (inventarisnummers 11351-11479). In deze registers is steeds verwezen naar het dossiernummer, waaronder de stukken zijn opgeborgen. Deze methode van archiefordening is tot 1975 toegepast.

In 1955 heeft het Ministerie van Financiën het archief uit de periode 1869-1913 aan het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief) overgedragen. In 1983 volgde het gedeelte uit de periode 1914-1944. De 'landbouwdossiers' zijn in 1969 door het Ministerie van Landbouw en Visserij naar het Algemeen Rijksarchief overgebracht, als onderdeel van het archief van de Directie van de Landbouw.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in