Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Dossiers Domeinen inv.nr. 2.08.71 2013

Financiën: dossiers Domeinen

Door onderhoudswerkzaamheden is het reserveren van archiefstukken en het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel op dit moment niet mogelijk. Dit duurt naar verwachting maximaal een half uur.

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Financiën: Index op de administratie van de Domeinen download index (ZIP, 1.3 MB)
32248 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 32248 gevonden
TrefwoordSpecificatie
's Heer HendrikskinderenOvername weg veer Wolfaartsdijk
's Heer HendrikskinderenVerkoop boomgaard
's Heer HendrikskinderenDijk te Goes, overneming . . .
's-GravelandAankoop terrein t.b.v. postdienst
's-GravelandVerpachting landgoed Trompenburg (afkomstig nalatenschap Blauwe Six)
's-GravelandOnderhoud brug bij Trompenburgh in de Langeweg
's-GravelandVerhuur Trompenburgh aan mr. Houthoff
's-GravemoerAankoop grond t.b.v. bemaling Dongepolders
's-GravemoerBeheersoverdracht bij de betrokken Waterschappen, sluizen 's-Gravemoerse Vaart
's-GravemoerAankoop terrein voor telefoongebouw
's-GravemoerOntginning Wielstraatse veertels
's-GravendeelVerpachting veer op Wieldrecht, onderhoud
's-GravendeelOnderhoud straten met bermen
's-GravendeelVerkoop voormalig tolhuis Rijksweg Goidschalksoord
's-GravendeelVerhuur voormalig tolhuis
's-GravendeelVernieuwing schoeiing sluis Dordtse Kil. Waterschap Oosthoekse dijken
's-GravendeelOnderhoud kreek van 's-Gravendeel
's-Gravendeelerfpacht grond aan polder Bonavontura, de gemeente A. Roorda
's-GravendeelVerpachting visserij Kreek van 's-Gravendeel, zwanen in de Kreek (verg. aan gemeente)
's-GravendeelPlaatsing telegraafpalen op verpachte gronden
's-GravendeelVergunning Stichting Klimwaterleiding tot uitvoer werken Dordtse Kil
's-GravendeelLeggen badinrichting in Dordtse Kil
's-GravendeelVerpachting afgedamde krabbe
's-GravendeelVergunning aan gemeente Dordrecht tot opruimen veerstoepen enz. van oude veer wieldrecht
's-GravendeelRuiling grond bij oude veer met gemeente Dordrecht
's-GravendeelOverbrengen gedeelte Rijksweg Puttershoek-'s-Gravendeel en wegen in beheer en onderhoud bij 's-Gravendeel
's-GravendeelBrug en ponton Dordtse Kil (Rederij Thor)
's-GravendeelPrise d'eau in f 854 aan Dordtse Kil
's-GravendeelMuziektent in de kreek van 's-Gravendeel
's-GravendeelTelefoongebouwtje
's-GravendeelSteiger Dordtse Kil (v.d. Kolk)
's-GravenhageIngebruikgeving militaire gebouwen
's-GravenhageIngebruikgeving militaire gebouwen telefoonstelling
's-GravenhageIngebruikgeving militaire gronden Waalsdorp
's-GravenhageIngebruikgeving militaire gronden Waalsdorp
's-GravenhageIngebruikgeving ss grond
's-GravenhageIngebruikgeving voormalig kanongieterij
's-GravenhageHinderwet
's-GravenhageVicarie Ursula in Parochiekerk
's-GravenhageOnbeheerde nalatenschappen directie
's-GravenhageBegeving inkomsten vicarie Hofkapel o.a. gevestigd op St. Catharina-altaar in de Hofkapel
's-GravenhageVernieuwing L.C.G.
's-GravenhageInplanting Ulex Europacus, Westduinen
's-GravenhageStrandmuur Scheveningen
's-GravenhageZandhaling duinen Waaldorperweg
's-GravenhageZandhaling duingrond vlakte v. Waalsdorp
's-GravenhageTelefoonstelling dak Valkenhuis
's-GravenhageZandstorting Westduinen
's-GravenhageTelefoonpalen Westduinen door Delfland
's-GravenhageZandhaling door gemeente Scheveningen
vorige
12...645
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in