Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Dossiers Domeinen inv.nr. 2.08.71 2013

Financiën: dossiers Domeinen

Zoeken

Velden doorzoeken
Ministerie van Financiën: Index op de administratie van de Domeinen download index (ZIP, 1.3 MB)
32248 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 32248 gevonden
TrefwoordSpecificatie
's Heer HendrikskinderenOvername weg veer Wolfaartsdijk
's Heer HendrikskinderenVerkoop boomgaard
's Heer HendrikskinderenDijk te Goes, overneming . . .
's-GravelandAankoop terrein t.b.v. postdienst
's-GravelandVerpachting landgoed Trompenburg (afkomstig nalatenschap Blauwe Six)
's-GravelandOnderhoud brug bij Trompenburgh in de Langeweg
's-GravelandVerhuur Trompenburgh aan mr. Houthoff
's-GravemoerAankoop grond t.b.v. bemaling Dongepolders
's-GravemoerBeheersoverdracht bij de betrokken Waterschappen, sluizen 's-Gravemoerse Vaart
's-GravemoerAankoop terrein voor telefoongebouw
's-GravemoerOntginning Wielstraatse veertels
's-GravendeelVerpachting veer op Wieldrecht, onderhoud
's-GravendeelOnderhoud straten met bermen
's-GravendeelVerkoop voormalig tolhuis Rijksweg Goidschalksoord
's-GravendeelVerhuur voormalig tolhuis
's-GravendeelVernieuwing schoeiing sluis Dordtse Kil. Waterschap Oosthoekse dijken
's-GravendeelOnderhoud kreek van 's-Gravendeel
's-Gravendeelerfpacht grond aan polder Bonavontura, de gemeente A. Roorda
's-GravendeelVerpachting visserij Kreek van 's-Gravendeel, zwanen in de Kreek (verg. aan gemeente)
's-GravendeelPlaatsing telegraafpalen op verpachte gronden
's-GravendeelVergunning Stichting Klimwaterleiding tot uitvoer werken Dordtse Kil
's-GravendeelLeggen badinrichting in Dordtse Kil
's-GravendeelVerpachting afgedamde krabbe
's-GravendeelVergunning aan gemeente Dordrecht tot opruimen veerstoepen enz. van oude veer wieldrecht
's-GravendeelRuiling grond bij oude veer met gemeente Dordrecht
's-GravendeelOverbrengen gedeelte Rijksweg Puttershoek-'s-Gravendeel en wegen in beheer en onderhoud bij 's-Gravendeel
's-GravendeelBrug en ponton Dordtse Kil (Rederij Thor)
's-GravendeelPrise d'eau in f 854 aan Dordtse Kil
's-GravendeelMuziektent in de kreek van 's-Gravendeel
's-GravendeelTelefoongebouwtje
's-GravendeelSteiger Dordtse Kil (v.d. Kolk)
's-GravenhageIngebruikgeving militaire gebouwen
's-GravenhageIngebruikgeving militaire gebouwen telefoonstelling
's-GravenhageIngebruikgeving militaire gronden Waalsdorp
's-GravenhageIngebruikgeving militaire gronden Waalsdorp
's-GravenhageIngebruikgeving ss grond
's-GravenhageIngebruikgeving voormalig kanongieterij
's-GravenhageHinderwet
's-GravenhageVicarie Ursula in Parochiekerk
's-GravenhageOnbeheerde nalatenschappen directie
's-GravenhageBegeving inkomsten vicarie Hofkapel o.a. gevestigd op St. Catharina-altaar in de Hofkapel
's-GravenhageVernieuwing L.C.G.
's-GravenhageInplanting Ulex Europacus, Westduinen
's-GravenhageStrandmuur Scheveningen
's-GravenhageZandhaling duinen Waaldorperweg
's-GravenhageZandhaling duingrond vlakte v. Waalsdorp
's-GravenhageTelefoonstelling dak Valkenhuis
's-GravenhageZandstorting Westduinen
's-GravenhageTelefoonpalen Westduinen door Delfland
's-GravenhageZandhaling door gemeente Scheveningen
vorige
12...645
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in