Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wetgevende Colleges: Dagverhaal - Zoeken: gevangenis

Zoeken

Velden doorzoeken
Wetgevende Colleges: Dagverhaal, index op het verhandelde in de vergaderingen download index (ZIP, 808.49 KB)
7 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7 gevonden
HoofdtermTerm
Justitie Zaaken.Aan Idem de Req. van L. van Ollesen en C. Heybeek om ontslag uit hunne gevangenis, als mede de Req. van H. Nobbe c.s. Burgers van Amsterdam, tot appui van voors. verzoek,
Justitie zaaken.Aan het Interm. Adm. Bestuur van Gelderland, het verzoek van L. Lenting , om ontslag uit zyne gevangenis te Arnhem,
Requesten van Officieren, om geplaats of in rang verhoogd te worden, of om andere redenen als van:Emmerman, (S.H.) om ontslag uit zyn gevangenis, herstel in zynen Post, met toelaage van zyn verloopen Gagement, en surcheance van Procedures,
Requesten wegens byzondere Zaaken, als van:Bree, (P. van) en Joseph van Weste, om gelibereerd te worden van de straf op de desertie en ontslag uit hunne gevangenis,
Requesten wegens byzondere Zaaken, als van:Roever, c.s. (J. de) Burgers van Demerary en Essequebo, Rapport op hun Request, dato 1 Febr. l.l., wegens hunnen overvoering naar, en gevangenis in Engeland, ontkoming door hulp van eenen Engelschen Wagtmeester, geleeden verliezen, en ampel relaas .....
West-Indische Zaaken,Rapport op de Requeste van J. de Roever c.s. Burgers van Demerary en Assequebo, wegens hunnen overvoering naar en gevangenis in Engeland, ontkoming door hulp van eenen Engelschen Wagtmeester, geleeden verliezen, en ampel relaas van de toestand dier .....
West-Indische Zaaken.Nader Rapport op de Req. van J. de Roever, c.s. Burgers van Demerary en Essequedo 1 Feb. l.l., wegens hunne overvoering naar en gevangenis in Engeland, ontkoming door de hulp van eenen Engelschen Wagtmeesterm geleedene verliezen en ampel relaas.........
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in