Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wetgevende Colleges: Dagverhaal - Zoeken: emigranten

Zoeken

Velden doorzoeken
Wetgevende Colleges: Dagverhaal, index op het verhandelde in de vergaderingen download index (ZIP, 808.49 KB)
14 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 14 gevonden
HoofdtermTerm
Emigranten.Propositie van den Burger Repr. C.L. van Beyma tot weering der Osnabrugsche Emigranten van het territoir der Republiek,
Emigranten.Nota van den Minister Plinipot. der Fransche Republiek Noël, betrekkelyk het verblyf van Fransche Emigranten alhier te Lande,
Emigranten.Exhibitie eener Nota van voorn. Minister over het verleenen van Pasporten aan Emigranten en alle Vreemdelingen naar Frankryk reisende, omme door hem gevisser te worden, en Decreet,
Emigranten.De Commissie van Binnenlandsche Correspondentie geauthoriseerd om aan de Vergadering op de geeven zoodanige maatregelen, welke het meest geschikt zouden zyn, om tegen het verblijf van de Fransche Emigranten hier te Lande, met het beste effect te voorzien,
Emigranten.Missive van den Prov. Raad van Zaaland, kennis geevende dat zy de strengste ordres gesteld hadden tegen het verblijf der Fransche Emigranten binnen die Provintie,
Emigranten.Rapport van de Commissie van Binnenlandsche Correspondentie op de Req. van Burgers van Nederland, betreffende het toeneemen van het getal der Fransche Emigranten hier te Lande, en Exhibitie eener Concept-Publicatie omme daar in te voorzien,
Emigranten.Req. van M.J.A. Leville c.s. Fransche gedeporteerde Priesters, met verzoek om niet onder de Emigranten te worden gereekend, en dus niet genoodzaakt deze Republiek te moeten verlaten,
Emigranten.Gehouden buiten deliberatie de Req. van V. Sebastien, voorheen Vicaris te Ferte sous Jouarre in Frankryk, om niet als Emigrant begrepen te worden,
Emigranten.Gehouden buiten deliberatie de Req. van J. le Flon Fransch Priester, om niet als Emigrant geconsidereert te woreen,
Noël, (Fr.)Nota betrekkelyk het verblyf der Fransche Emigranten alhier te Lande,
Noël, (Fr.)Exhibitie eener Nota met klagten betrekkelyk het verleenen van Pasporten aan Emigranten en alle Vreemdelingen naar Frankryk reisende, omme door hem geviseert te worden, en Decreet,
Publicatie (Concept)betreklyk de Fransche Emigranten en Gedeporteerden,
Requesten wegens byzondere Zaken, van:Hey, (J. van der) om Pasport, en niet onder de Fransche Emigranten gerekend te worden,
Uitgeweken Franschen,-
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in