Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Archiefinventaris

Deze index verwijst naar de serie dagverhalen over de periode 1796-1798 uit het archief van de Wetgevende Colleges 2.01.01.01. Deze dagverhalen bevatten de beschrijvingen van de vergaderingen van de Eerste en de Tweede Nationale Vergadering en de Constituerende Vergadering gehouden in de periode 1 maart 1796 tot en met 4 mei 1798. De dagverhalen zijn in delen ingebonden en te vinden in de inventarisnummers 700-708.

Digitaal?

De index is digitaal en op afstand raadpleegbaar. De dagverhalen zijn dat niet. Deze zijn te raadplegen in de studiezaal van het Nationaal Archief. 

Wat vind ik in de index?

De index op de dagverhalen is gemaakt op onderwerp. Dat betekent dat u kunt zoeken op de onderwerpen die in de vergadering werden behandeld. Er is gekozen voor een indeling in hoofdtermen en andere termen die op het onderwerp van toepassing zijn. Naast de termen vindt u in de index ook de datum van de vergadering en de bronverwijzing naar het inventarisnummer waarin het betreffende dagverhaal te vinden is. 

Wat vind ik in de dagverhalen?

In de originele dagverhalen vindt u een uitgebreid verslag van de vergaderingen per dag. Daarin valt te lezen welke onderwerpen er werden besproken, wie het woord voerde, wat er werd gezegd en wat er werd besloten.

Volledigheid van het archiefbestand

Deze index is gemaakt op de dagverhalen over de periode 1796-1798. Alle vergderingen van deze periode zijn in de index opgenomen. In het archief van de Wetgevende Colleges 2.01.01.01 bevindt zich nog een serie dagverhalen. Deze bevatten de verslagen van de vergaderingen van het Intermediair Wetgevend Lichaam en het Vertegenwoordigend Lichaam over de periode 1897-1801. Deze serie is te vinden in de inventarisnummers 709-721. Op deze serie is geen index.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

In januari 1795 kwam er, met een inval van het Franse leger, een einde aan de Republiek der Verenigde Nederlanden. Nog dezelfde maand riepen Nederlandse patriotten de Bataafse Republiek uit. Een Republiek die door Frankrijk onmiddelijk werd erkend. Deze nieuwe Republiek bracht veel veranderingen teweeg in de organisatie van het land. Zo werd de Raad van State in maart 1795 vervangen het Comité te Lande en werd er gewerkt aan een voorstel om de Staten Generaal te vervangen door een Nationale Vergadering met stemrecht voor mannen boven de twintig.

De eerste Nationale Vergadering vond plaats op 1 maart 1976. In januari 1798 werd de Constitutionele Vergadering opgericht. De verslagen van de vergaderingen van de Nationale Vergadering en de Constituerende Vergadering zijn te vinden in de dagverhalen die in deze index zijn opgenomen. Op 4 mei 1798 riep de Constitutionele Vergadering zichzelf uit tot Vertegenwoordigend Lichaam. Dit zou weer worden opgevolgd door het Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk en het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafse Volk. In 1801 werd onder grote Franse druk het Staatsbewind uitgeroepen met een Wetgevend Lichaam. Dit Wetgevend Lichaam zou tot 1810 blijven bestaan. Wel werden er nog een aantal keren wijzigen doorgevoerd. Meer informatie over de Wetgevende Colleges vind u in de archiefinventaris 2.01.01.01 onder het kopje Geschiedenis van de Archiefvormer.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in