Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië

Zoeken

Velden doorzoeken
West-Indische Compagnie (WIC): Overgekomen brieven en papieren Brazilië download index (ZIP, 281.93 KB)
3678 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3678 gevonden
BeschrijvingPlaatsDatum
Brief van James Pijeters, te Jochel, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Youghal, in Ierland1641-05-28
Getuigenverklaring (grosse), verleden voor notaris Thomas Morris, van Balthen Abelssen, Basiaen Anteunissen en Andries Cornelisse, opvarenden van de het fluitschip St. Pieter, betreffende het verliezen van kabel en anker van hetzelfde schip.Vlissingen, in Zeeland1637-11-09
Brief van Joos de Jode, te Tilberhooft, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Tilbury, in Engeland1637-01-10
Brieven van Huijbrecht Boone, op het schip Der Veere resp. bij Duins en Plymouth, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, gedateerd 25 en 27 januari en 11 februari 1644.The Downs en Plymouth, in Engeland1644-02-11
Voorstel (kopie) aan de Portugezen voor een wapenstilstand, opgesteld door N.N., op het schip Enkhuizen voor Tapitapere.Tapitapere (?), in Maranhão1643-05-25
Brief (kopie) van H. Eijckhout, te Sonho, aan de vergadering van de Heren XIX (?).Sonho, in Congo (in Angola)1638-08-20
Brief in het Portugees van Don Paulo, conte de Sonho, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden van Brazilië.Sonho, in Congo (in Angola)1638-08-16
Brief (kopie) in het Portugees van don Paulo, graaf van Sonho, aan de hoge raden van Brazilië.Sonho, in Congo (in Angola)1641-02-00
Brief (kopie) van Willem de Taissiuer, te Rio Serliona, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam.Sierra Leone1663-05-12
Brief van Maerten Jacopsen, op het Jacht Mouthaen voor de rede van Ser Liona, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Sierra Leone1636-08-09
Brief van J. van Seraeskercken, op het schip Walcheren voor Serre Leoina, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Sierra Leone1636-08-00
Brief van W. Schott, te Serinhaem, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Serinhaem1635-08-12
Brief (kopie) van Chrestoffel Artischofskij (=Arciszewski), te Serinhaim, aan de vergadering van de Heren XIX.Serinhaem1636-06-13
Brief (kopie) van Daniel Schagen en Jhor Appel, te Serinhaem, aan Cornelis van der Poel, predikant te Recife.Serinhaem1637-02-10
Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van schepenen van de stad en het district van Villa Formosa de Serinhaim, aan de vergadering van de Heren XIX, ondertekend door: Miguel Fridesao; Guitto (?) Plaequer; B. Corneiro; Barth. Lins; Louis Saraiva Monteiro; Gillepz en Antonio Correo.Serinhaem1637-12-14
Brief (kopie) van Martin van Els, te Serinhain, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, betreffende Augustinho Cardoso.Serinhaem1643-02-20
Brief (kopie) van Cosmo de Moucheron, te Serinhaem, aan de hoge raden.Serinhaem1645-07-29
Verklaring (kopie van kopie) van Manuel Pinto Perera, Manuel Veho Ferera, Francisco d’Olival en Samuel Lambertsz, betreffende de plundering van de ingenio Rio Formoso van Roeland de Carpentier.Serinhaem1645-07-22
Stukken betreffende de overgave van Serinhaem, te weten: - akte (kopie) van de overgave van Serinhaem, 6 augustus 1645; - brief (kopie vertaald uit het Portugees) van sottomaior Paulo da Cunha aan de luitenant-commandeur van Serinhaem, 2 augustus 1645; - brief (kopie vertaald uit het Portugees) van Martin Soaeres Moreno en Andre Vidal aan commandeur en troepen te Serinhaem, 4 augustus 1645; - overeenkomst van capitulatie (kopie vertaald uit het Portugees ) tussen enerzijds Martin Soares Moreno en Andre Vidal de Negreiros en anderzijds Samuel Lambrechsen, commandeur van Serinhaem, en Cosmo de Moucheron, kapitein van het vrije volk, ongedateerd.Serinhaem1645-08-00
Brief (kopie) in het Portugees van Martin Soares Moreno en Andre Vidal de Negreiros, te Serinhaem, aan de hoge raden.Serinhaem1645-08-08
Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van Andre Vidal de Negreiros en Martin Soares Moreno aan de hoge raden.Serinhaem1645-08-08
Brief in het Tupi, van sergeant Dom Diogo Pinheiro Camarao, te Serinhaem, aan Pedro Poti (=Peter Pottij).Serinhaem1645-10-21
Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van de regering van Bahia aan majoor Philips Andries, commandeur in het fort Seregippo del Reij, gedateerd 7 januari 1642, met antwoordbrief (kopie) van majoor Andries, gedateerd 20 januari 1642.Sergipe del Reij1642-01-20
Brief (kopie) van Hans van Haus, commandeur van Seregippo del Reij, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau.Sergipe del Reij1642-05-20
Brief van Christoffel Baerentse, in de stad Schop op het eiland Tamaracca, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Schoppestad, op het eiland Itamaracá1636-07-30
Brief van P. Mortamer, te stad Schoppe op Itamaraca, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Schoppestad, op het eiland Itamaracá1639-05-23
Brief van P. Mortamer, te stad Schoppe op Tamarica, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Schoppestad, op het eiland Itamaracá1639-04-20
Brief van P. Mortamer, in de stad Schop op Itamaraca, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Schoppestad, op het eiland Itamaracá1640-02-12
Verklaring (kopie) van de Braziliaan Philips, weggelopen van de vijandelijke troepen.Schoppestad, op het eiland Itamaracá1650-04-06
Brief van Bartholomeens Cornelis, op het schip Loande voor de stad San Salvador, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.São Salvador, in Bahia de Todos os Santos1647-08-18
Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van een brief van Salvador Correa de Saa Benavides, te St. Paulo d'Asumpsao.São Paulo da Assunção de Luanda, in Angola1649-07-04
Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van Salvador Correa de Saa Benavides, te St. Paulo da Sumphao.São Paulo da Assunção de Luanda, in Angola1649-08-27
Lijst van ammunitie en treinsgoederen die nog in de magazijnen van Maranhao staan, opgesteld door Pieter Jansen Bas en Caspar Janninghsen, met tekeningen van merken van kanonnen.São Luís doMaranhão1641-12-28
Memorie betreffende de noodzakelijke medicamenten in Maranhao, opgesteld door Pieter Jansen Bas en Fredrick van Bergen.São Luís doMaranhão1641-12-28
Lijst van in Maranhao geloste droge en natte vivres.São Luís doMaranhão1641-12-28
Brief (kopie) van J.C. Lichthardt, J. v. Koin en P.J. Bas, in het fort St. Louis in Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden.São Luís do Maranhão1641-12-03
Verhaal en aanspraak gedaan door de gouverneur van St. Louis de Marinhaou, Bento Michiel Parente, aan kolonel Johan van Koin, admiraal Jan Cornelissen Lichthardt en politieke raad en directeur Pieter Bas.São Luís do Maranhão1641-11-25
Brief (kopie) van Jan Maxwell, te St. Louis de Maranhão, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden.São Luís do Maranhão1642-07-18
Brief van Pieter Jansen Bas, Godefroy Doorschot, Cornelis Ruijs Brant Berensen en Willem Negentoon, te St. Luis, aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden, met kopie van een eerdere brief, gedateerd 18 oktober 1642.São Luís do Maranhão1642-10-21
Brief (kopie) van J.J. Bas, te St. Luis de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden (?).São Luís do Maranhão1642-04-08
Brief van Gedion Morris, te St. Lowijs de Merenjhon, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.São Luís do Maranhão1642-04-07
Brief van commissaris J. Sichvriet, te Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden.São Luís do Maranhão1641-12-28
Ontvangstbewijs (kopie) van commies Caspar Jannichs voor Jacob Enochsen, wegens in Maranhao geleverde treinsgoederen.São Luís do Maranhão1641-12-24
Lijst van in Maranhao noodzakelijke treinsgoederen en timmermansgereedschap.São Luís do Maranhão1641-12-26
Brief (kopie) van Pieter Bas, te St. Luis de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden.São Luís do Maranhão1642-12-12
Brief (kopie) waarschijnlijk van James Henderson, te St. Lowijs Merenhou, aan gouverneur-generaal en raden.São Luís do Maranhão1643-01-29
Brief (kopie) van Pieter Jansen Bas, te St. Louis de Marinhao, aan gouverneur-generaal en raden.São Luís do Maranhão1643-01-31
Brief (kopie) van luitenant-kolonel James Henderson, te St. Lowijs de Maranhao, aan gouverneur-generaal en raden.São Luís do Maranhão1643-01-29
Journaal (kopie) gehouden door Pieter Jansen Bas te St. Louis de Maranhao, van 18 tot 25 december 1642.São Luís do Maranhão1643-01-31
Journaal (duplicaat) gehouden door Pieter Jansen Bas te St. Louis de Marinhao, van 18 tot 25 december 1642.São Luís do Maranhão1643-01-31
vorige
12...74
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in