Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië

Zoeken

Velden doorzoeken
West-Indische Compagnie (WIC): Overgekomen brieven en papieren Brazilië download index (ZIP, 281.93 KB)
45 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 45 gevonden
BeschrijvingPlaatsDatum
Verzoekschrift in het Portugees van Antonio da Silva aan gouverneur Johan Maurits van Nassau om uitstel van betaling, gedateerd 14 november 1640, met apostille van 16 november.Mauritsstad1640-11-16
Verzoekschrift (kopie) van de inwoners van Mauritsstad aan de hoge raden.Mauritsstad1645-00-00
Verslagen van verhoor van: Louijs Nunes, eigenaar van de karveel Nossa Senhora da Consensao; Manuel Fereira Baingo, passagier; Sebastiano Perera Maurice; Anthonio Ribero, hoogbootsman.Mauritsstad1649-03-29
Verslag van verhoor van: - de negro Anthonio, toebehorend aan de commandeur van Siara (=Ceará), Hendrick van Ham; - Balthasar Gonsalves, schipper van de karveel Nossa Senhora de Conseisco (=Conciecao), van Setubal.Mauritsstad1648-05-29
Verslag van verhoor van Manuel de Mirande, te Vrijburch.Mauritsstad1649-03-15
Verslag van verhoor van Antoino d’Olivera.Mauritsstad1645-06-21
Verslag van verhoor (kopie) van Sebastiaen Carvalle.Mauritsstad1645-06-20
Verslag van de verhoren, gehouden in presentie van de raad Henric Hamel en van Hendrick de Moucheron, van de volgende personen: Harmen Harmenssen, kapitein van het schip Leijerdorp; Arent Gerritsen, schieman op het schip Keijserinne; Carsten Heijtman, kok op het schip Keijserinne; Jurriaen Claessen, bootsgezel op de Keijserinne.Mauritsstad1642-08-30
Verslag (kopie) van verhoor van de negras Barbara en Maria, beiden toebehoord hebbend aan Gaspar de Mendonca.Mauritsstad1649-08-23
Verklaring (kopie) van militaire hoofdofficieren van Brazilië, Wil. van Lobbrecht, Nikolaes Claesen en Willem ter Berghe, te Mauricia, aan de vergadering van de Heren XIX, naar aanleiding van de resolutie van de Staten-Generaal van 29 december 1651.Mauritsstad1652-07-11
Verklaring (kopie) van de terugtocht bij Guerarapes van officieren van het regiment Van den Brinck.Mauritsstad1649-02-25
Verklaring (kopie) van de sergeanten van het regiment Carpentier over de terugtocht bij Guararapes.Mauritsstad1649-02-24
Verklaring (kopie vertaald uit het Frans) van Cardin Estienne dat door hem aan de Compagnie verkochte negros door Joost van Bullestrate aan Nicolaes Verdion zijn doorverkocht.Mauritsstad1643-06-06
Sententie (kopie) jegens Johan de Metere door de hoge krijgsraad te Mauritia.Mauritsstad1640-01-07
Sententie (kopie) jegens Jan Albertsen, tamboer, door de hoge krijgsraad te Mauritia.Mauritsstad1639-01-28
Rekest van P. Correa da Gama, te Mauritsstad, gedateerd 2 augustus 1641, om restitutie van de capitania Seregippo (=Sergipe del Rei), aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden, met beschikking daarop, gedateerd 12 augustus 1641.Mauritsstad1641-08-12
Notitie van Ghijsbert de With over twee onderschepte Portugese brieven van Diogo Nunes da Costa, respectievelijk aan Diogo d'Araujo d'Assevedo en Philippo Bandera.Mauritsstad1648-01-16
Nota (kopie) van Gijsberth de With betreffende Bahia, naar aanleiding van brieven gevonden in de karveel die op 14 maart 1649 door kapitein Allert Jansz is opgebracht; met als bijlagen extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven, namelijk van: - Francisco Fernandis Furna, koopman, te Lissabon, aan de gouverneur van Angola, Salvador Correa de Sa, 15 januari 1649; - Gaspar de Faria aan dezelfde, 9 januari 1649; - Jorge Pereira aan Philippo Franco Madeira, 8 januari 1649.Mauritsstad1649-03-31
Lijst van de ‘domestiquen’ aan het hof van de gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, die de vrije tafel genieten, gedateerd 1 maart en 1 april 1643.Mauritsstad1643-04-01
Korte inhoudsopgave van enige pakketten brieven, gevonden in het schip Maria Joao op 17 juni 1651.Mauritsstad1651-07-22
Extract (kopie) uit het sententieboek van de schepenen van Mauritsstad, in de zaak van Gillis Crol contra Willem van Tongeren.Mauritsstad1650-04-09
Concept-petitie (kopie) van het college van schout en schepenen (van Mauritsstad), overgebracht aan de hoge regering van Brazilië, met het verzoek deze mee te geven met de gecommitteerden naar patria.Mauritsstad1652-08-03
Certificatie van Hector de la Cala, maestro de campo, gevangene in Mauricia.Mauritsstad1641-08-00
Brief van Samuel Halters, Jacob Coets, Hans van der Goes, Albert Warnsinck en Gillis Crol, schout en schepenen van Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX.Mauritsstad1643-04-01
Brief van president Mattheus Beck, Gillis van Luffel, Hans van der Goes, Jacob Coets en Emanuel Halters, schout en schepenen van Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX.Mauritsstad1642-06-25
Brief van Henrick van Haus, te Mauritsstad, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Mauritsstad1644-07-25
Brief van Hendrick van Haus, te Mauritsstad, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, waarin hij hen bedankt voor zijn benoeming tot overste-luitenant.Mauritsstad1645-03-20
Brief van H. Hardtman, te Mauritsstad, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Mauritsstad1646-02-00
Brief van G. Gardtzman (=Garstman), te Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX.Mauritsstad1646-02-27
Brief van G. Gardtzman (=Garstman), te Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX.Mauritsstad1645-12-07
Brief van G. Gardtzman (=Garstman) aan de vergadering van de Heren XIX.Mauritsstad1646-04-18
Brief van Balthasar van der Voorde, te Mauritsstad, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Mauritsstad1645-06-26
Brief van A. van Bullestrate ten geleide van overgekomen brieven en papieren voor de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Mauritsstad1641-04-09
Brief (kopie) van Sigismund van Schoppen, te Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX.Mauritsstad1646-09-21
Brief (kopie) van schout en schepenen van Mauritsstad aan de vergadering van de Heren XIX.Mauritsstad1643-04-03
Brief (kopie) van overste-luitenant Henrick van Haus, te Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX, betreffende de militie van Brazilië.Mauritsstad1645-03-23
Brief (kopie) van Matthijs Beck, Samuel Halters, Jacob Coets en Gilles van Luffel, schepenen van Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX.Mauritsstad1642-07-06
Brief (kopie) van kapitein Antonio Fonseca de Ornelas, te Mauritsstad, aan gouverneur-generaal en raden.Mauritsstad1642-04-29
Brief (kopie) van J. Grevingh, te Vrijburg Mauritsstad, waarschijnlijk aan een bewindhebber van de kamer Zeeland.Mauritsstad1643-09-01
Brief (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau aan de Staten-Generaal.Mauritsstad1643-08-31
Brief (kopie) van de schepenen van Mauritsstad aan de vergadering van de Heren XIX, ondertekend door: Paulus Antoni Daams, Samuel Halters, Jacob Coets, Hans van der Goes, Albert Warnsinck en Gillis Crol.Mauritsstad1643-06-11
Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van schepenen van de camera van de stad Mauricia, aan de Staten-Generaal.Mauritsstad1642-09-14
Brief (duplicaat van kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, te Mauritsstad, aan de vergadering van de Heren XIX betreffende zijn ontslag.Mauritsstad1642-10-25
Bekentenis (kopie) van directeur Balthasar van der Voorde, te Mauritia.Mauritsstad1641-03-13
Aanbevelingsbrief van Johan Maurits van Nassau aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland ten gunste van Jan Bogart, schipper van de Argijn.Mauritsstad1643-03-02
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in