Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië

Zoeken

Velden doorzoeken
West-Indische Compagnie (WIC): Overgekomen brieven en papieren Brazilië download index (ZIP, 281.93 KB)
3678 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3678 gevonden
BeschrijvingPlaatsDatum
Vragenlijst van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden, te beantwoorden door Hendrick Schilt, over de moord op pater Alvero Mendez d’Elves.Recife1637-08-12
Vragenlijst (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden, te beantwoorden door Hendric Schilt, over de moord op pater Alvero Mendez d’Elves.Recife1627-08-12
Vragenlijst (kopie) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden, te beantwoorden door diezelfde raden, over het toestaan van het hakken van hout door Mattias Nosemans ondanks het verbod van de vergadering van de Heren XIX.Recife1637-08-12
Voorwaarden van uitgifte van te cultiveren land op het eiland Itamaraca, opgesteld door president en raden van Brazilië.Recife1648-08-21
Voorstel (kopie) aan de Portugezen voor een wapenstilstand, opgesteld door N.N., op het schip Enkhuizen voor Tapitapere.Tapitapere (?), in Maranhão1643-05-25
Vijf brieven (kopieën) van Johan Ghijselin, op campagne naar Bahia, geschreven aan de hoge raden van Brazilië, van 18 april tot 2 mei 1638.
Vier facturen van suiker en confituren geladen in de schepen Moriaen en Amsterdam, 10 en 27 juni 1645.Recife1645-06-10
Vier brieven en een bijlage aan de vergadering van de Heren XIX, te weten: - twee brieven van Diederick van Waerdenbruch, te Olinda; - brief van de politieke raden Pieter van der Hagen en Servatius Carpentier, te Reciff, met provisioneel akkoord tussen de politieke raden en kolonel Diederick van Waerdenburch; - brief van kolonel Diederick van Waerdenburch, Alexander Seton, Adolph van Els, Hartman Chottfrit (Godtfrit) van Stein Callenfels en Jouske Hounckes, te Olinda.Olinda; Recife1630-10-22
Vier brieven (kopieën) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau, op campagne naar Bahia, geschreven aan de hoge raden van Brazilië te Recife, van 18 april tot 3 mei 1638.
Verzoekschrift van Johan van Raesveldt, raad van justitie van Brazilië aan president en raden om betaling van een maand gage.
Verzoekschrift van Joao Fernandes Vieira aan gouverneur-generaal en raden betreffende ontheffing van zijn contract.
Verzoekschrift van Jacob Graswinckel aan de hoge raden om toestemming om naar patria te vertrekken, met apostille en aantekeningen.Recife1643-01-29
Verzoekschrift van Isac Jessurun aan de hoge raden om paspoort om naar Patria te vertrekken, met apostille en aantekeningen.Recife1643-05-06
Verzoekschrift van ingezetenen van Mauritsstad aan de vergadering van de Heren XIX om continuatie van Johan Maurits van Nassau als gouverneur-generaal, met handtekeningen.
Verzoekschrift van Hendrik Cabel, commies van de vivres van het fort Margarita de Paraiba, aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam, om een plaats als commissaris of uitbreiding van zijn functie, met daarbij een overzicht van zijn ambtsbediening.fort Margaretha, in Paraíba1644-07-20
Verzoekschrift van Domingos da Cruz Porto Carrero aan gouverneur-generaal en raden, waarin hij vraagt weer in het bezit te worden gesteld van zijn landerijen genaamd Porto de Folio, gelegen tussen Tabanga to Jaesioba bij Rio St. Francisco, met een lijst van uitgeweken Portugezen van de capitania van Seregippo del Reij.
Verzoekschrift van de vrijman Marten Gerritsen van der Gouw aan de hoge raden om toestemming om naar patria te vertrekken, met apostille en aantekeningen.Recife1643-01-22
Verzoekschrift van de vrijman Davet (Davidt) Euwlick (Eijlens?) aan de hoge raden om toestemming om samen met zijn vrouw Annacken Jacobs naar patria te vertrekken, met apostille en aantekeningen.Recife1643-01-21
Verzoekschrift van de schepenen van Olinda aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden om rechtszaken in eerste instantie voor de schepenbank te laten voorkomen.Recife1638-09-20
Verzoekschrift van de kerkeraad van Recife aan de vergadering van de Heren XIX te Middelburg (presidiale kamer), waarin gevraagd wordt predikanten te sturen, ondertekend door: Casparus Velthuisen; Gillis Crol; Lucas de Keijser; Meijndert Heijndericx; Thomas Breugel.Recife1645-08-02
Verzoekschrift van de ingezetenen van de Vargea aan gouverneur-generaal en raden om diverse maatregelen te nemen ten behoeve van de senhores van de ingenhos en labradores.
Verzoekschrift van de crediteuren van Hans Leendertsen le Bruijn aan de hoge en secrete raden, ondertekend door: Frans Bruijn Antonissen; Marten Eleman; Nicolaes Verdion; Joost Bullestraate; Jacob Pouwelsen; Davit Nicolaij; Daniel van Steenwinckel; Guielliame Jehu; Pieter Willemsen Raap; Joris van der Ghijsen; Paulus Raepers; Abraham Francisco Cabelliauw; Samuel en Antoni van Gansepoel; Isaac de Costa; Pieter Misnir; Duarte Saraijva; Ishae Saraijva Corenel; Mordochaij Abendane.
Verzoekschrift van de advocaat-fiscaal aan de raad van justitie van Brazilië, op het eiland Tamarica, om Dirck van Hoogstraten te dagvaarden wegens verraad.eiland Itamaracá1645-09-24
Verzoekschrift van de advocaat-fiscaal aan de raad van justitie van Brazilië, op het eiland Tamarica, om Dirck van Hoogstraten te dagvaarden wegens verraad.eiland Itamaracá1645-09-24
Verzoekschrift van Antonio Bugalho aan de hoge raden, om het derde deel van de bezittingen van Joan Viera Dalagoa (=Joao Fernandes Vieira) te verkrijgen, met apostille.Recife1646-05-15
Verzoekschrift van Adam van de Mandere aan de hoge regering van Brazilië, met kantbeschikking.Recife1653-05-20
Verzoekschrift in het Portugees van de moradores aan gouverneur-generaal en raden, om het verbod op de vrije handel op te heffen, de door oorlog vernielde stad Olinda op te bouwen en de vrijheid van de joden te beperken.Recife1637-12-01
Verzoekschrift in het Portugees van Antonio da Silva aan gouverneur Johan Maurits van Nassau om uitstel van betaling, gedateerd 14 november 1640, met apostille van 16 november.Mauritsstad1640-11-16
Verzoekschrift aan president en raden van Brazilië van de kooplieden Albert Warnsinck, Joos van Bullestrate, Jacques van de Velde, Michiel van de Venne, Jacob Paulusz en Paulus Sweerts, om de bodemerijbrieven betreffende het verongelukte schip Soutelande te mogen transporteren op een aner schip.
Verzoekschrift (kopie) van senhores van de ingenios en lavradores aan gouverneur-generaal en raden betreffende vermindering van afdrachten.
Verzoekschrift (kopie) van senhores van de ingenhos en van lavradores in Paraiba aan gouverneur-generaal en raden betreffende vrijstelling en uitstel van schulden.
Verzoekschrift (kopie) van schepen Johan Fletcher aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau.
Verzoekschrift (kopie) van predikanten van Recife en Mauritsstad aan gouverneur-generaal en raden betreffende de vrije woningen.Recife1642-08-21
Verzoekschrift (kopie) van predikant Samuel Bachiler betreffende zijn betaling, met notitie.
Verzoekschrift (kopie) van officieren in Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX, betreffende de rantsoenering.
Verzoekschrift (kopie) van Moses Navarra, joods koopman te Reciffe, aan president en raden, betreffende ontheffing van zijn pachtcontract.Recife1647-04-29
Verzoekschrift (kopie) van militairen te St. Thome‚ aan gouverneur-generaal en raden, waarin zij hetzelfde traktement als de militairen te Guinea verlangen.eiland São Tomé1642-10-30
Verzoekschrift (kopie) van Manoel de Queiros Segueira, schepen van Paraiba, aan gouverneur-generaal en raden betreffende uitstel van betaling voor de inwoners van Paraiba.Paraíba1642-00-00
Verzoekschrift (kopie) van Joao Carneiro de Marij uit Pojuca aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en hoge en secrete raden om aan hem negros op krediet te verkopen.
Verzoekschrift (kopie) van J. Verron, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Recife1641-10-15
Verzoekschrift (kopie) van inlandse negotianten aan de hoge raden om uitstel van betaling, ondertekend door: Hans Lenart le Bruijn; Hans van der Goes; Gerrit Terbeeck; Jan Aragon; Jan Parent; David Aragon en Willem van Tongeren.
Verzoekschrift (kopie) van het gilde der herbergiers, uit naam van alle kooplieden, aan de hoge raden, betreffende het tegengaan van verkoop van natte waren door vreemde handelaars, ondertekend door: Gerrit Terbeeck, Sijmon Willems, Fop Adriaenssen, Jan Belo, Lijsabeth Martens, Frans Pietersen Siplinger, Adam Jacobsen Sistsma, Elsgen Tomas, Joannis Eurbenius, Jacob Ketwich.Recife1646-02-09
Verzoekschrift (kopie) van Herman Hagnent aan president en raden, betreffende ontheffing van zijn pachtcontract.
Verzoekschrift (kopie) van Gilles Venant aan de hoge raden om voortzetting van de teelt van indigo ‘of anil’, met verzoek van Venant aan de vergadering van de Heren XIX om een besluit.eiland Fernando de Noronha1645-03-01
Verzoekschrift (kopie) van een aantal christenen in Brazilië aan gouverneur-generaal en raden waarin zij maatregelen tegen de joden eisen.
Verzoekschrift (kopie) van donna Catharina de Albercque (=Albuquerque) van engenho Santo Antonio aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en hoge en secrete raden, om aan haar negros op krediet te verkopen.
Verzoekschrift (kopie) van Domingos Gonsalves Mazagao, senhor van de ingenho St. Joao, aan de rivier Camaragibe van Porto Calvo, aan gouverneur-generaal en raden om leverantie van slaven met uitstel van betaling.Porto Calvo1643-00-00
Verzoekschrift (kopie) van de vicaris-generaal en andere vicarissen van Pernambuco aan gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden over het geven van kwartier en het verbieden van het verbranden van ingenios en suikerriet, met apostille.Recife1640-10-16
Verzoekschrift (kopie) van de opvarenden van de vloot naar Tamandarè aan de hoge raden, om uitbetaling van buitgeld.
Verzoekschrift (kopie) van de inwoners van Mauritsstad aan de hoge raden.Mauritsstad1645-00-00
vorige
12...74
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in