Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië

Zoeken

Velden doorzoeken
West-Indische Compagnie (WIC): Overgekomen brieven en papieren Brazilië download index (ZIP, 281.93 KB)
3678 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3678 gevonden
BeschrijvingPlaatsDatum
Extracten uit onderschepte Portugese brieven van Lissabon, gedateerd van 8 tot 15 juli 1631, gevonden in de prijsschip veroverd door het schip Munnichendam.
Verklaring van de Braziliaan Maraca Patira uit Acamijtiba, opgesteld door Pieter (Pedro) Potij.
Verklaringen van de Brazilianen Andries Cachou van Paiosara, Melchior Ararouna van Siara (=Ceará) en Felijppen van Pojuca (=Ipojuca).
Brief (kopie) van de politieke raden aan de vergadering van de Heren XIX betreffende fortificaties.
Overzicht van de sterkte van de Spaanse armada, met een journaal (kopie), gehouden van 30 augustus tot 17 september 1631, van de reis van de Nederlandse vloot.
Verklaring (kopie) van de Portugees Caspar Oesseijn uit Port a Port.
Antwoord van Pieter van der Haghen op de propositie van Joannes van Walbeeck.
Instructie (kopie) voor kapitein Elbert Smient, als hoofd van een verkenningstocht vertrekkend naar Rio Grande met het schip Nieu Nederlandt.
Brief met opgave van hoeveelheid rantsoen per militaire rang.
Verklaring van de indiaan Marcilliaen uit Rio Grande.
Lijst (kopie) met opgave van de troepensterkte in Brazilië.
Extracten uit het journaal van P. Serooskercken, met zijn advies op een propositie van gouverneur en officieren.
Lijst van de goederen gekomen uit het veroverde schip Munickendam.
Kaart van Paraiba.
Getuigenverklaringen, daterend van 14 tot 28 september 1631, gediend hebbend in een zaak tegen Cornelis Simonsen de Goijer, commissaris van de vivres; namelijk van: Evert Roeluffsen van Amsterdam; Joost Cornelissen van Percy; Tobias Adriaenssen van Oosburch; Daniel Verborch van Brugge; Johannes Simonsen Laches; Maerten van Vrechen; Paschier van Doorn.
Instructie voor kapitein Albert (Elbert) Smient als hoofd van een verkenningstocht naar Rio Grande.
Instructie voor kapitein Joost Colster gaande naar Rio Grande en Siara.
Lijst van ontvangen goederen uit het schip Mercurius.
Lijst van ontvangen goederen uit het schip Goude Sonne.
Factuur van de lading van het schip Matance.
Lijst van de zieken en gekwetsten die met het schip Campen naar het vaderland vertrekken.
Lijst van de zieken en gekwetsten die met het schip Matance naar het vaderland vertrekken.
Staat van de magazijnen van vivres te Recife en Antonij Vaes.
Lijst van noodzakelijke equipagegoederen.
Monsterrol van alle compagnieën.
Brief van de provisioneel commissaris van de vivres Willem Doncker, te Reciffe, aan de vergadering van de Heren XIX te Amsterdam.
Brief van de predikant Wilhelmus Pistorius, te Recijf, aan de vergadering van de Heren XIX te Amsterdam.
Getuigenverklaringen en verslagen van verhoren, daterend van 25 september tot 1 oktober 1631, gediend hebbend in een onderzoek naar de gedragingen van scheepsofficieren in een schermutseling op 12 september 1631 met de Portugezen, namelijk van: Claes Evertsen van Haarlem; Jan Barentsen van Haarlem; Cornelis Pieterssen; Gillebert du Bussow; Willem Spengloo; Willem Gherritsen; Cornelis Woutersen Block; Jan Willemsen; Adriaen Dircksen Fluweel; Sijmon Volckersen Bobbert; Andries Woutersen; Jan Pietersen Goes; Jan van der Graeff; Jan Gerritsen Sem; Johannes Lijstrij; Maerten Gerritsen; Outger Jansen; Frans Janssen Groodt; Adrijaen Jorissen Thienpont; Dirrick Duertsen; Bouwen Jacobsen Flodt; Dirrick Claessen Haen; Philips Antheunissen; Huijbrecht Adrijaenssen; Jan Jacobsen Meij; Jan Mast; Jacobus Canin; Joos Mast; Leenaert Biscop; Jan Willemsen; Jan Lucassen; Heinderick Meijer; Aldert Janssen; Harman Pieterssen; Heinderick Janssen; Sent Huibertsen.
Factuur van de suiker geladen in het jacht Campen.
Lijst van de lading van een karveel veroverd door Pieter Simonsen Dolfijn, kapitein op het schip Munnekedam, en van het galjoen San Bon Auantuere (=San Boa Aventura).
Verklaring van schipper Pieter van Hemde betreffende de sterkte van de Spaanse armada.
Lijst van in Brazilië aanwezige schepen.
Brief (kopie) van Pieter van der Haghen aan de vergadering van de Heren XIX, ten geleide van notulen van vergaderingen van de krijgsraad op het schip de Geünieerde Provintiën.
Lijst van de lading van het prijsschip dat bij Rio Formose veroverd is door het schip de Fortune.
Resolutie (kopie) van de krijgsraad genomen op het jacht den Otter, ondertekend door Cornelis Coernelisen Jol, Maettheus Janssen en Cornelis Henderickxsen.
Lijst van namen van schepen die in Brazilië blijven.
Factuur van de suiker geladen in het schip de Zeeuwse Jager.
Factuur van de suiker geladen in het jacht ‘t Wapen van Delft.
Factuur van de suiker geladen in het schip de Pater.
Lijst van de goederen ontvangen uit het prijsschip dat is veroverd door het schip de Geünieerde Provintiën.
Aantekening van hetgeen gelost is uit het prijsschip dat door het schip de Geünieerde Provintiën is veroverd, zowel wat in het schip Arcke Noe is geladen als wat aan land is opgeslagen.
Resolutie (kopie) van de krijgsraad op het jacht Den Otter, ondertekend door Cornelis Coernelisen Jol, Maettheus Janssen, Cornelis Henderickxsen Lucefer, A.B. Lambertssen, Pieter van Hecke en Pitter van Oostende.
Brief van de politieke raden , te Reciffe, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.
Resolutie van de krijgsraad betreffende het verzoek van de Heren XIX om (de Portugese) gouverneur Albuquerque aan te vallen.
Resolutie (kopie) van de krijgsraad op het schip De Otter betreffende een veroverd schip, ondertekend door: Cornelis Coernelisen Jol; Maettheus Janssen; Cornelis Henderickxsen Lucefer; A.B. Lambertssen; Pieter van Hecke; Pitter van Oostende.
Lijst van veroverde goederen geladen in de schepen Otter, Zeeridder en Zuijtsterre.
Lijst van verlamde en onbekwame matrozen.
Twee facturen van de suiker geladen in de schepen Arcke Noe en Zeeuwse Jaeger.
Lijst van schepen die naar West-Indië dienen te gaan en welke in Brazilië blijven.
Lijst van de stoffen en andere waren die naar Brazilië dienen te worden gezonden.
123...74
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in