Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië

Zoeken

Velden doorzoeken
West-Indische Compagnie (WIC): Overgekomen brieven en papieren Brazilië download index (ZIP, 281.93 KB)
3678 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3678 gevonden
BeschrijvingPlaatsDatum
Akte van pardon (kopie), uitgegeven door president W. van Schonenborch en de raden H. Haexcs, M. van Goch en S. van Beaumont, voor de rebellerende Portugezen.Recife1646-09-05
Akte van protest van Moizes Navarre, overgegeven door notaris Francois Montanier aan de hoge raden, betreffende zijn contract voor inning van de dizemos (tienden) van de suiker.Recife1645-09-07
Akte van protest, overgegeven door notaris Jacob Hamel, door de hoge raden aan Eduart Opie.
Akte van transport van een vijfde part in de nalatenschap van Johan Hellinx en zijn echtgenote, overleden te Luik, door Johan de Carpentier aan de West-Indische Compagnie, met bijgesloten rekening.Recife1647-04-15
Akte van visitatie van het schip Brandt van Troyen van schipper Martien Claesen.
Akte van volmacht van de reders van het schip de Groote Bruijnvis voor Niclaes de Letter en Pieter de Somer de Jonge, om geld te innen bij de kamer Zeeland.
Akte, gepasseerd voor notaris Louis Doutreleau te Middelburg, waarin Jean Philipsen, schipper van het schip de Witte Flesse, verklaart dat hij een zakje geld dat hij van Gillis Crol, Lucas de Keijser en Jacques van Dalen had ontvangen, heeft overhandigd aan schipper Jan Lauerensen.Middelburg1647-03-14
Antwoord van de politieke raden, te Parnambuco, op de remonstrantie van generaal H. Cornelissen Lonck.Pernambuco1630-04-08
Antwoord van Pieter van der Haghen op de propositie van Joannes van Walbeeck.
Antwoorden (kopie) van Hendrick Schilt op de vragenlijst van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en raden over de moord op pater Alvero Mendez d’Elves.
Attestatie (kopie) van de bergwerkers Hans Simphel en Carel Helbach, in het fort Schonenburg, over de zilvermijn op de berg van Itarema in Siara.fort Schonenburg, in Ceará1649-05-03
Attestatie van de commies en bottelier van Rio Grande ten aanzien van bottelier Cornelis de Smit, gericht aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.
Attestatie van de hoofdofficieren van de vloot van Jan Clasen Ies, op het schip de Cameel, dat Dirck Jacobsen Coy zich niet op de schepen bevindt.
Balans en repartitie van de suiker voor de West-Indische Compagnie.Recife1641-08-21
Balans van de boeken, van 1 augustus 1644 tot 31 december 1645.Recife1645-12-31
Bekendmaking van Francoijs Baretto, generaal van Brazilië, gouverneur van Pernambuco, waarin hij de vijandelijke troepen een vrije aftocht belooft.
Bekentenis (kopie vertaald uit het Portugees) van Fernao Roiz de Bulhoins, in het fort Margarita te Paraiba, dat hij gestuurd was om de forten in Paraiba te kopen van Paulus de Linge.fort Margaretha, in Paraíba1645-09-11
Bekentenis (kopie) van directeur Balthasar van der Voorde, te Mauritia.Mauritsstad1641-03-13
Bekentenis (kopie) van Johan Langton, gedaan op 16 februari 1641, met bijbehorende stukken.
Bekentenis (kopie) van Manoel Gonsalves, matroos van de Portugese vloot, te Bahia de Trahisao (=Traição), in Paraiba gevangen genomen door kapitein Pieter Pottij.Recife1645-08-28
Bekentenis in het Portugees van Fernao Roiz de Bulhoins, in het fort Margarita te Paraiba, dat hij gestuurd was om de forten in Paraiba te kopen van Paulus de Linge.fort Margaretha, in Paraíba1645-09-11
Bekentenis van de gevangene Lenardt van Lom uit Dordrecht.
Bericht (kopie vertaald uit het Portugees) van een gevangene voor zijn echtgenote Jeronmina d’Almeida.
Bericht van de hoge raden aan de vergadering van de Heren XIX betreffende fouten in de administratie, gemeld door de generale rekenkamer (van de West-Indische Compagnie).
Bericht van president W. Schonenborch en de raden H. Haecxs, S. van Beuamont en M. van Goch, te Reciffe, over de stand van zaken in Brazilië, gericht aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1647-08-27
Beschikking (kopie) van gouverneur-generaal en raden op een akte van insinuatie van notaris Joan de Jongh, overgeleverd uit naam van Jacob Enochsen.Recife1642-06-02
Beschrijving (kopie) van de tocht naar Angola onder admiraal Jol, met 17 schepen en jachten, van 30 mei tot 25 augustus 1641, met een lijst van in Loanda veroverde schepen.
Beschrijving van de kust van Brazilië om en bij Farnambuco, van Ilha St. Alexia tot Rio Grande.
Beschrijving van de Morro de St. Pablo (=S. Paulo).
Bestek (kopie), opgesteld door de directeur van Rio Grande, voor het opbouwen van de ingestorte muur van het kasteel Ceulen, als werk aangenomen door Jan van Hoecke, Mathijs Bonner, Hendrick van Ham en Pieter Vergeson.Rio Grande do Norte1642-10-21
Bestek van de palissaden die men doet stellen rondom de te maken forten in Parnambuco, met een lijst van noodzakelijke materialen.
Bestek van het fort dat gemaakt zal worden op het eiland Antonij Vaz rondom het klooster aldaar, opgesteld door de politieke raden.
Bestek van het fort dat gemaakt zal worden op het Recijffe tegenover de invaart van de Pos, ten zuiden van de stad Olinda in Pernambuco.
Bestek van het opmaken van het hoornwerk, zoverre dat begonnen is, ten zuiden van de huizen staande op (het eiland) Antonij Vaz.
Bevrachtingscontract (kopie) tussen de hoge regering van Brazilië en schipper Francoijs van den Berch, tevens charterpartij van het schip den Berch.Recife1649-11-04
Bevrachtingscontract (kopie) tussen president en raden van Brazilië en Pieter Scheurwater de Jonge, schipper van het schip Postpaert.Recife1648-05-13
Biljet (kopie vertaald uit het Latijn), door Portugezen op de kerk te Frederickstad in Paraiba geplakt.
Blafferd of lijst van de dizmos penzaons (tienden) en andere imposten in Brazilië die zijn gecontracteerd en verpacht, alsmede van verkochte ingenhos en landen, in het jaar 1639.
Blafferd of lijst van de dizmos penzaons (tienden) en andere imposten in Brazilië, gecontracteerd en verpacht in 1637.
Blaffert of lijst van de dizmos penzaons (tienden) en andere imposten in Brazilië gecontracteerd en verpacht, tevens van verkochte ingenhos en land in het jaar 1638.
Bodemerijbrief van N. Verdion en J. van Bullestrate, voor Gasper Dias Ferera of Mattheus Ferera Rebello, te Amsterdam.Recife1644-07-16
Borgtocht voor Jan de Man wegens het pau de viola (=violettenhout), geladen in het schip de Hoope.
Brief (authentieke kopie) in het Portugees, van Antonio Telles da Silva, gouverneur van Bahia, aan de hoge raden.Bahia de Todos os Santos1645-09-21
Brief (authentieke kopie) in het Portugees, van Antonio Telles da Silva, gouverneur van Bahia, aan de hoge raden.Bahia de Todos os Santos1645-07-23
Brief (authentieke kopie) in het Portugees, van Antonio Telles da Silva, gouverneur van Bahia, aan de hoge raden.Bahia deTodos os Santos1645-07-21
Brief (authentieke kopie) in het Portugees, van Jeronimo Serrao de Paiva, kapitein-majoor van de Portugese vloot, aan de hoge raden.
Brief (authentieke kopie) in het Portugees, van Salvador Correa de Saa e Benavides, generaal van de Portugese vloot, aan de hoge raden.
Brief (authentieke kopie) van Andrea de Vidal, te St. Antonio do Cabo, aan D. van Hoogstraten en Caspar van der Leij, met het daarop gegeven antwoord.SantoAntonio do Cabo1645-08-13
Brief (authentieke kopie), in het Portugees, van Andre Vidal, in de ingenho van Joao Baptistat da Naije, aan de hoge raden.
Brief (duplicaat van kopie) van de hoge raden aan de koning van Portugal als antwoord op zijn brief.
123...74
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in