Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op remissies en pardonnen download index (ZIP, 444.86 KB)
1641 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1641 gevonden
Dader(s)Slachtoffer(s)Soort delictDatum interinement
Adriaan Dirksz.ketterij en blasfemie (lutheranisme)11-06-1533
Jan Jansz.gewelddadigheden11-09-1533
Willem Hendriksz.verraad (met koning Denemarken ingelaten)03-06-1534
Pieter Wybout Pietersz.beroving bierschip13-10-1534
Joriaan van Hagenwisseling en uitvoering van geld uit de landen van de KM contrarie zijn placcaten17-11-1558
Cornelis Pieters Vermel Douddestrandjutterij15-04-1550
Jonge Adriaan Gillisz.verwonding (wrake van justitie)07-12-1534
Hercke Pietersz.verstoring openbare orde en geweldpleging (diefstal van kippen en gooien doodskoppen op straat)27-01-1535
Meeus Gijsbrechtsz. alias "Kieck"gewelddadigheden tegenover de baljuw van Muiden08-05-1550
Jacob Pier Olensz.aanslag op baljuw03-06-1550
Neelke Willemsdr.diefstal (verbergen van dieven en heling)03-06-1550
Willem Joostenz.ambtsmisdrijf (geweld en ambtsverzuim als baljuw bij vervolging)04-06-1550
Bartholomeus Maartensz.verstoring openbare orde en geweldpleging (diefstal van kippen en gooien van doodskoppen op straat)07-04-1535
Hendrik Barthelsz.valse rentebrieven laten verkopen06-07-1535
Jan Aartsz.ketterij (bezit van 'gerepeteerde’ boeken)23-05-1559
Adriaan Adriaansz. alias "backer"diefstal (geld van verdronken vrouw gestolen)13-12-1559
Andries Thomasz.handel met Schotland (tegen de geboden in)03-07-1551
Pieter Adriaansz. Mourickvalsheid in geschrifte (drukken van een zegel op een afschrift)03-07-1551
Reyer Willemsz.ketterij (verkeerde artikelen gecopieerd en verkeerde boekjes in bezit)18-09-1551
Cornelis Adriaansz.gevecht met mr. Gerrit Pock hoewel hij met hem ‘in rechte stondt’03-02-1552
Dirk Florisz.delict tegen de openbare orde13-02-1552
Pieter Doede (suppliant: Margriete vrouw van Pieter Doede)van lakenhandel van 3 duizend kg beroofd op zee en daarna allerlei problemen met crediteuren etc.18-02-1552
Hendrik Vincentsz.gelddelict (snoeien van daalders die hij iemand schuldig was) en gewelddadigheden08-03-1552
Maarten Gerbrantsz.sodomie27-10-1535
Pieter Danielsz.sodomie10-11-1535
Joachim Gillisz.sodomie15-11-1536
Jop Dirksz.misdaad niet gespecificeerd16-09-1550
Cornelis Claasz.misdaad niet gespecificeerd03-10-1550
Quirijn Claasz.misdaad niet gespecificeerd16-12-1550
Cornelis Frederiksz.fraude (valsheid in het kopen van buspoeder en belastingfraude)09-11-1552
Jan Jacobsz. Heuckehulp tot uitbraak uit de Voorpoort van Jeronimus van Liere en een ander29-11-1552
Guillaume Deynootvalsheid in geschrifte (ongezegeld stuk verstrekt dat dus waardeloos bleek te zijn)10-07-1560
Hendrik Jansz. Vlasmisdaad niet gespecificeerd24-01-1553
Floris Hendriksz.valsheid11-04-1553
Dirk Claasz.uitbraak uit gevangenis leiden08-06-1553
Wouter Fransz.vagebondisme (in Egyptenaars kleren gewandeld op het platteland)05-09-1553
Marie Pyne (Marytgen van Pynen)in kleding en Gijse van Egyptenaars gelopen02-10-1553
Aafgen Claas Jaap Baensvrouwvalsheid in geschrifte (copiëren van rentbrieven)09-03-1554
Isaac Adriaansz.verzet tegen justitie (deurwaarder van het Hof van Holland en baljuwsdienaars van Schoonhoven)17-04-1554
Hendrik Aartsz.gewelddadigheden (medeplichtigheid)11-07-1554
Jan Egbertsz. Smitgewelddadigheden (medeplichtigheid)11-07-1554
Jacob Adriaansz.misdaad niet gespecificeerd (medeplichtigheid aan bepaalde 'petulantien')18-07-1554
Lenard Adriaansz. alias "Hoesien"belediging dijkgraaf en heemraden13-09-1554
Jan Adriaansz.ambtsmisdrijf (als notaris niet de juiste procedure gevolgd wat betreft getuigen)22-03-1555
Gerard Deymverleiding en bezwangering van een zuster uit het klooster in Weesp27-03-1555
Jan Harckensz.tovenarij (gebruik van tovenaarskunsten)05-10-1540
Anna Lenardsdr.ketterij (anabaptisme)01-12-1535
Jacob Pouwelsz.valsheid in geschrifte (land van zijn moeder verkocht en daarmee brieven doen bezegelen met een geleend zegel en penningen ontvangen)26-04-1536
mr. Jan Simonsz. in Den Hoornketterij en blasfemie (Maria was niet meer dan een peperzak en het heilige sacrement was gewoon brood gebakken van deeg)16-05-1536
Leenken Pietersdr.; Claasken Jansdr.ketterij (anabaptisme)27-06-1536
123...33
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in