Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op remissies en pardonnen download index (ZIP, 444.86 KB)
1178 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1178 gevonden
Dader(s)Slachtoffer(s)Soort delictDatum interinement
Anthonis Aliaansz en Leenairt Aliaansz.doodslag20-03-1532
Godevaart van Reymerswalegewelddadigheden t.a.v. religieuzen en anderen07-04-1532
Jan Pietersz. alias "Roes"ketterij (anabaptisme)13-01-1551
Katrina Cornelisdr.tfaict ende mesuz x (pastoor helpen uitbreken)11-09-1545
Jan Jacobsz.doodslag16-11-1532
Schout, burgemeesters, schepenen en regeerders van Woerdenambtsmisdrijf (o.a. verzet bij inning belasting)24-10-1541
Roelof Christiaansz.hulp bij schaking09-11-1547
Cornelis Jansz.hulp bij schaking30-06-1546
Adriaan Gijsbrechtsz. en Willem Cornelisz.geweldpleging ('forfeyten mesusen en gewelden')26-07-1537
Jan Cornelis Boschverstoring openbare orde (straatschenderij, in de vorm van baldadigheid)22-12-1547
Pieter Jacobsz.geweldpleging ('mesusen en forfeiten')27-02-1538
Gerrit Pietersz. alias "van Kaeren"handelen met Denemarken06-10-1535
Adriaan Brechtsz.geweldpleging (‘infractie van sauvegarde’)13-09-1531
Maarten Bertelmeeusz.ketterij (anabaptisme)31-10-1555
Gijsbrecht Pietersz. alias Jongbloetgewelddadigheden in klooster (medeplichtigheid)27-02-1556
Ewout Jorisz.ketterij, heiligschennis en blasfemie21-02-1532
Jan Dysselfraude t.a.v. tollenaar van Spaarndam27-01-1546
Willem Syvertsz.ambtsmisdrijven (‘sekere mesuysen’)17-01-1547
Anthonis Masickvalsmunterij (valse penningen verspreid)29-10-1550
Jerome van Liere, baljuw van Zierikzeeambtsmisdrijf01-12-1551
Lenard Mathijsz.ketterij, heiligschennis en blasfemie23-10-1532
Jan van Nes, baljuw van Beverwijkambtsmisdrijf (heeft zich voor 50 gulden laten omkopen om justitie tegen te houden voor schout Rem die had gestolen en daarvan ‘remissie’ wilde en dus een aantal weken nodig had daarvoor en dat hij hem goed advies zou geven)05-03-1533
Zierick Dirksz.diefstal van bier en vlees02-04-1533
Floris Jutphaes, schout van Wieringenverraad (in dienst van Maarten van Rossum tegen de keizer door Brabant getrokken)05-05-1556
Jan Pieter Walisz.ketterij en blasfemie24-04-1533
Meeus Jacobsz., lijndraaier en poorter van Briellediefstal uit een klooster01-03-1550
Jan Pieters Bolverdenking van diefstal en vernieling (plundering)01-03-1550
Aagte Anthonis Hobicxdr.fraude (fabricatie van valse rentebrieven)04-10-1532
Gerrit Maartensz.ketterij en blasfemie (tegen het sacrament van de biecht)02-05-1533
Jan Pietersz. Campketterij en blasfemie02-05-1533
Jonge Martijn Riedwaartsz.ketterij en blasfemie02-05-1533
Rein Jansz.ketterij en blasfemie02-05-1533
Gheerte, huisvrouw van Rein Jansz.ketterij en blasfemie (de paus was de antichrist)13-06-1533
Griete, huisvrouw van Nanne Dirksz.ketterij en blasfemie (tegen het sacrament van de biecht)11-06-1533
Nanne Dirksz.ketterij en blasfemie (tegen het sacrament van de biecht)13-06-1533
Huge Reyersz., mede namens zijn zoon Claas Hugesz.gewelddadigheden ('mesusen ende violentien') en belediging schout19-03-1550
Jacob Thomsz.valsmunterij (medepichtigheid)29-03-1550
Jan Harckensz.ketterij en blasfemie (lutheranisme)11-06-1533
Dirk Harckensz., broer van Janketterij en blasfemie (lutheranisme)11-06-1533
Adriaan Dirksz.ketterij en blasfemie (lutheranisme)11-06-1533
Jan Jansz.gewelddadigheden11-09-1533
Willem Hendriksz.verraad (met koning Denemarken ingelaten)03-06-1534
Pieter Wybout Pietersz.beroving bierschip13-10-1534
Cornelis Pieters Vermel Douddestrandjutterij15-04-1550
Jonge Adriaan Gillisz.verwonding (wrake van justitie)07-12-1534
Hercke Pietersz.verstoring openbare orde en geweldpleging (diefstal van kippen en gooien doodskoppen op straat)27-01-1535
Meeus Gijsbrechtsz. alias "Kieck"gewelddadigheden tegenover de baljuw van Muiden08-05-1550
Jacob Pier Olensz.aanslag op baljuw03-06-1550
Neelke Willemsdr.diefstal (verbergen van dieven en heling)03-06-1550
Willem Joostenz.ambtsmisdrijf (geweld en ambtsverzuim als baljuw bij vervolging)04-06-1550
vorige
12...24
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in