Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op remissies en pardonnen download index (ZIP, 444.86 KB)
63 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 63 gevonden
Dader(s)Slachtoffer(s)Soort delictDatum interinement
Jonge Adriaan Gillisz.verwonding (wrake van justitie)07-12-1534
Floris Jutphaes, schout van Wieringenverraad (in dienst van Maarten van Rossum tegen de keizer door Brabant getrokken)05-05-1556
Gerard Deymverleiding en bezwangering van een zuster uit het klooster in Weesp27-03-1555
Jacob Thomsz.valsmunterij (medepichtigheid)29-03-1550
Guillaume Deynootvalsheid in geschrifte (ongezegeld stuk verstrekt dat dus waardeloos bleek te zijn)10-07-1560
Jacob Pouwelsz.valsheid in geschrifte (land van zijn moeder verkocht en daarmee brieven doen bezegelen met een geleend zegel en penningen ontvangen)26-04-1536
Aafgen Claas Jaap Baensvrouwvalsheid in geschrifte (copiëren van rentbrieven)09-03-1554
Hendrik Barthelsz.valse rentebrieven laten verkopen06-07-1535
Gijsbrecht Claasz. van Amsterdam, koopman op Londenvalse eden28-07-1556
Katrina Cornelisdr.tfaict ende mesuz x (pastoor helpen uitbreken)11-09-1545
Cornelis Pieters Vermel Douddestrandjutterij15-04-1550
Arend Gijsbrechtsz.sodomie (ook met Jan van Marcken)29-07-1539
Maarten Gerbrantsz.sodomie27-10-1535
Pieter Danielsz.sodomie10-11-1535
Joachim Gillisz.sodomie15-11-1536
Govert Woutersz.Gerrit van Poelgeest, heer van Hoogmadeoverval op Gerrit van Poelgeest14-11-1531
Cornelis Pietersz., koopman; Willem Hendriksz., metselaar; Jan Goossensz., kleermaker; Leendert Meeusz., timmerman; Adriaan Jacobsz., dorser; Cornelis Cornelisz., schoenmakersleerling; e.a. (supplianten: baljuw, schepenen en ingezetenen van Sommelsdijk)oproer05-11-1561
Claas Ellemisdaad niet gespecificeerd (‘misdaeden en forfeyten’)28-02-1536
Jacob Adriaansz.misdaad niet gespecificeerd (medeplichtigheid aan bepaalde 'petulantien')18-07-1554
Jop Dirksz.misdaad niet gespecificeerd16-09-1550
Cornelis Claasz.misdaad niet gespecificeerd03-10-1550
Quirijn Claasz.misdaad niet gespecificeerd16-12-1550
Hendrik Jansz. Vlasmisdaad niet gespecificeerd24-01-1553
Pieter Hendriksz. de Keyserkwakzalverij (medeplichtigheid)08-04-1546
Reyer Willemsz.ketterij (verkeerde artikelen gecopieerd en verkeerde boekjes in bezit)18-09-1551
Maarten Bertelmeeusz.ketterij (anabaptisme)31-10-1555
Anna Lenardsdr.ketterij (anabaptisme)01-12-1535
Willem Mathijsz.ketterij (anabaptisme)10-01-1538
Jan Gerritsz.ketterij (anabaptisme)22-03-1541
Claas Gerritsz.ketterij ('suspecte conversatie ende heresie')24-09-1556
Jan Jacobsz. Heuckehulp tot uitbraak uit de Voorpoort van Jeronimus van Liere en een ander29-11-1552
Hendrik Adriaansz.hulp aan ontsnapping uit gevangenis (van twee gevangenen die wachtten op het interinement van hun remissie)11-07-1546
Gerrit Pietersz. alias "van Kaeren"handelen met Denemarken06-10-1535
Andries Thomasz.handel met Schotland (tegen de geboden in)03-07-1551
Adriaan Brechtsz.geweldpleging (‘infractie van sauvegarde’)13-09-1531
Pieter Jacobsz.geweldpleging ('mesusen en forfeiten')27-02-1538
Adriaan Gijsbrechtsz. en Willem Cornelisz.geweldpleging ('forfeyten mesusen en gewelden')26-07-1537
Godevaart van Reymerswalegewelddadigheden t.a.v. religieuzen en anderen07-04-1532
Gijsbrecht Pietersz. alias Jongbloetgewelddadigheden in klooster (medeplichtigheid)27-02-1556
Hendrik Aartsz.gewelddadigheden (medeplichtigheid)11-07-1554
Jan Egbertsz. Smitgewelddadigheden (medeplichtigheid)11-07-1554
Jan Clantfraude met staatspapieren
Cornelis Frederiksz.fraude (valsheid in het kopen van buspoeder en belastingfraude)09-11-1552
Albert Arendsz. Comans, schepen van de stad EnkhuizenDe armen van Enkhuizenfraude
Willem Albrecht, graaf van DonaJohan, heer van der Mijleduel met dodelijke afloop
Willem van der GoesFrançois van Oudewerff van Adrichemdoodslag (manslacht?)
Christiaan DouwesDirk Roelofsendoodslag
Jan Willemsz. DiepenhorstCornelis Adriaansz. van de Evenhuysendoodslag
Pieter Claasz.Leendert Cornelisz. Huysmandoodslag
Abraham PereboomHenry Benfeltdoodslag
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in