Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op remissies en pardonnen download index (ZIP, 444.86 KB)
1641 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1641 gevonden
Dader(s)Slachtoffer(s)Soort delictDatum interinement
Govert Woutersz.Gerrit van Poelgeest, heer van Hoogmadeoverval op Gerrit van Poelgeest14-11-1531
Claas Jaspersz.pardonbrief niet laten interineren (‘abuus’)29-10-1561
Jan Dirksz. Blanckschaking van vrouwen (medeplichtigheid)10-03-1539
Ericus WaltenDe Koning-Stadhoudersmaadbrieven en pamfletten tegen de Koning-Stadhouder
Maarten Gerbrantsz.sodomie27-10-1535
Pieter Danielsz.sodomie10-11-1535
Joachim Gillisz.sodomie15-11-1536
Arend Gijsbrechtsz.sodomie (ook met Jan van Marcken)29-07-1539
Cornelis Pieters Vermel Douddestrandjutterij15-04-1550
Katrina Cornelisdr.tfaict ende mesuz x (pastoor helpen uitbreken)11-09-1545
Jan Harckensz.tovenarij (gebruik van tovenaarskunsten)05-10-1540
Dirk Claasz.uitbraak uit gevangenis leiden08-06-1553
Wouter Fransz.vagebondisme (in Egyptenaars kleren gewandeld op het platteland)05-09-1553
Gijsbrecht Claasz. van Amsterdam, koopman op Londenvalse eden28-07-1556
Hendrik Barthelsz.valse rentebrieven laten verkopen06-07-1535
Floris Hendriksz.valsheid11-04-1553
Aafgen Claas Jaap Baensvrouwvalsheid in geschrifte (copiëren van rentbrieven)09-03-1554
Pieter Adriaansz. Mourickvalsheid in geschrifte (drukken van een zegel op een afschrift)03-07-1551
Jacob Pouwelsz.valsheid in geschrifte (land van zijn moeder verkocht en daarmee brieven doen bezegelen met een geleend zegel en penningen ontvangen)26-04-1536
Guillaume Deynootvalsheid in geschrifte (ongezegeld stuk verstrekt dat dus waardeloos bleek te zijn)10-07-1560
Jacob Thomsz.valsmunterij (medepichtigheid)29-03-1550
Anthonis Masickvalsmunterij (valse penningen verspreid)29-10-1550
Pieter Doede (suppliant: Margriete vrouw van Pieter Doede)van lakenhandel van 3 duizend kg beroofd op zee en daarna allerlei problemen met crediteuren etc.18-02-1552
Jan Pieters Bolverdenking van diefstal en vernieling (plundering)01-03-1550
Otto Bernardsz.verdenking van ketterij08-04-1557
Gerard Deymverleiding en bezwangering van een zuster uit het klooster in Weesp27-03-1555
Veroordeling van een niet genoemd delict i.p.v de werkelijke dader
Floris Jutphaes, schout van Wieringenverraad (in dienst van Maarten van Rossum tegen de keizer door Brabant getrokken)05-05-1556
Willem Hendriksz.verraad (met koning Denemarken ingelaten)03-06-1534
Meyndert Uytwerff en Govert Bidlo (supplianten: de magistraat van 's-Gravenhage)verspreiden van een geschrift
Jan Cornelis Boschverstoring openbare orde (straatschenderij, in de vorm van baldadigheid)22-12-1547
Hercke Pietersz.verstoring openbare orde en geweldpleging (diefstal van kippen en gooien doodskoppen op straat)27-01-1535
Bartholomeus Maartensz.verstoring openbare orde en geweldpleging (diefstal van kippen en gooien van doodskoppen op straat)07-04-1535
Hendrik Gerritsz.Quirijn "tsteentken"verwonding en andere delicten01-01-1553
Jonge Adriaan Gillisz.verwonding (wrake van justitie)07-12-1534
Gerrit van Brenen (suppliant voor) Reinier van BrenenAdriaan van Rinckenwaartverwonding, de dood ten gevolge hebbend
Isaac Adriaansz.verzet tegen justitie (deurwaarder van het Hof van Holland en baljuwsdienaars van Schoonhoven)17-04-1554
Hubert de Ruytpachters en hun bediendenverzet tegen pachters en hun bedienden
Joriaan van Hagenwisseling en uitvoering van geld uit de landen van de KM contrarie zijn placcaten17-11-1558
Dirk, Willem broer en Gerrit Claasz. zwagerwraak op moeder van doodslager (in elkaar geslagen)10-07-1537
Jan Pietersz. "de zwijgere"zwendel en oplichterij, goederen van anderen verkocht14-06-1539
1...3233
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in