Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

In deze index zijn de inschrijvingen in de registers van interinementen van remissies (1523-1700) en in de registers van remissie, abolitie en pardon (1598-1806) opgenomen. Deze registers bevinden zich in de inventarisnummers 3542-3565 en 3571-3577 van het archief van het Hof van Holland, archiefinventarisnummer 3.03.01.01.

Welke gegevens vind ik in deze index?

In deze index zijn de inschrijvingen in de registers van (interinementen van) remissies opgenomen over de periode 1523-1806. In de index is opgenomen wat voor soort gratie het betreft, de datum van de gratieverlening, door wie en aan wie de gratie is verleend, welk misdrijf er was gepleegd, door wie de zaak werd behandeld en of de dader op dat moment gevangen zat. Indien van toepassing is ook de naam van het slachtoffer opgenomen. Vaak is ook de toedracht van het misdrijf omschreven.
Tenslotte is de bronverwijzing opgenomen. Deze verwijzing geeft aan wáár in het archief van het Hof van Holland de inschrijving te vinden is. Er wordt verwezen naar een inventarisnummer en een folionummer. Dit laatste nummer is te vergelijken met een bladzijdenummer.

Hoe kan ik zoeken in deze index?

Deze index kent zowel de optie eenvouding zoeken als uitgebreid zoeken. Bij eenvoudig zoeken kunt u een trefwoord invullen in het zoekveld. Dit kan bijvoorbeeld de naam van een dader of een slachtoffer zijn. Daarbij kunt u de periode waarin u zoekt beperken. U krijgt dan alleen zoekresultaten uit de door u opgegeven periode. Aan de rechterkant ziet u opties om de zoekresultaten nog verder te filteren, bijvoorbeeld op het soort gratie, het soort delict of de gratieverlener.

Bij uitgebreid zoeken heeft u de beschikking over meer zoekvelden. Hier kunt u specifiek zoeken op namen van daders en slachtoffers, het soort delict, de woonplaats van de daders enzovoort. Ook hier kunt u de periode beperken en de resultaten van uw zoekopdracht verder filteren aan de hand van de opties aan de rechterkant van uw scherm.

Wat doe ik als ik de juiste remissie heb gevonden?

Wanneer u de juiste remissie hebt gevonden, klikt u op de treffer. In het volgende scherm vind u alle bijzonderheden die er over deze remissie bekend zijn. In het originele register vindt u niet meer gegevens dan in deze index. Wilt u toch het originele register zien? Dat kan alleen in de studiezaal van het Nationaal Archief. De registers zijn niet digitaal beschikbaar. Door op de bronverwijzing te klikken, komt u in de archiefinventaris van het archief van het Hof van Holland. Hier kunt u het betreffende inventarisnummer reserveren voor uw volgende bezoek.
Let op: sommige inventarisnummers van het Hof van Holland verkeren in slechte staat.

Waarom heb ik de juiste remissie niet gevonden?

Niet alle inschrijvingen in de remissieregisters zijn bewaard gebleven. Het archief kent grote hiaten. Het is daarom mogelijk dat de inschrijving van de door u gezochte remissie niet meer te vinden is.

Wanneer u heeft gezocht op een naam, probeert u dan eens een spellingsvariant. Wellicht werd de naam ooit anders geschreven of is er een spelfout gemaakt.

Heeft u gezocht bij uitgebreid zoeken? Wellicht heeft u meer gegevens ingevuld dan over deze remissie bekend zijn. Probeert u eens bij eenvoudig zoeken of de remissie aan de hand van één trefwoord kunt vinden. U kunt daarna de resultaten altijd nog filteren.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in