Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Brugge

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Geryt Aertsz

Soort delict Doodslag

Delict Zegwaart

Gedagvaarde officier Jan van Berredrecht, baljuw van Rijnland en Claes van Dam substituut van de Procureur-Generaal

Amende civiel Ja, 25 Carolusguldens en de kosten van de justitie

Advies gevraagd aan Jan van Berredrecht, de baljuw van Rijnland en daarna aan de president en luiden van de Raad van Holland

Toedracht en bijzonderheden Geryt Aertsz heeft een doodslag begaan aan Henryc Cornelisz. Hij heeft hiervoor in augustus lestleden (1527) te Brugge een remissiebrief gekregen. Geryt is afkomstig van Rotterdam, hij had als schout van Zegwaart, Henryc Cornelisz diverse keren aangemaand om de gelden, die hij had geïnd als ambachtsbewaarder van Zegwaart, af te dragen. Deze is daar zeer boos over. Omstreeks Pasen 1526 is hij samen met Claes Cornelisz , die als erfvijand vaak rumoer maakte bij het huis van de suppliant, naar dit huis toe gegaan. Ze gingen naar de kamer, waar Geryt met Jacob Surgyn bier zat te drinken. Vervolgens zocht Claes Cornelisz ruzie over een geweer dat de suppliant gekocht had. Mr. Jacop is naar beneden gegaan om in de keuken te drinken. Geryt heeft gezegd dat hij geen gevecht wil, omdat hij een huis vol kinderen heeft, ook hij gaat naar beneden naar de keuken. De twee ruziezoekers volgen en uiteindelijk ontstaat er ruzie over een kan bier. De vechtenden worden uit elkaar gehaald, Claes Cornelis roept beledigingen naar de schout, waarop de schout hem woedend aanvalt. Als hij zich omkeert, ziet hij Henrick staan die hij verwondt in zijn arm. Waarop Henrick hem aanvalt en de suppliant hem met de punt van zijn degen afweert en in zijn zijde verwondt. Hierop achtervolgt hij de suppliant vanaf Zegwaart tot in het dorp Zoetermeer. Hier wordt hij tegengehouden. Enige tijd later is Henrick aan de verwondingen overleden. Hoewel suppliant zich met de familie verzoend heeft, vlucht hij uit vrees voor de justitie. E.e.a tot destructie van zijn gezin, dat van zijn inkomen moet leven. Hij krijgt gratie.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 00124

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in