Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Heusden

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Mr. Willem Thielmansz

Woonplaats dader(s) Delft

Soort delict Doodslag

Delict Delft, buiten de stad

Gedagvaarde officier Procureur-Generaal

Amende civiel Ja, 12 Carolus guldens en de justitiële kosten

Advies gevraagd aan Schout, burgemeesters, schepenen en raad van Delft

Toedracht en bijzonderheden Mr. Willem Thielmansz heeft een remissiebrief, die hij met Jan Jan Evertsz, Jan Jan Joestenz, en Jan Cornelisz, jonggezellen en poorters van Delft, verkregen van Karel V in juli 1525 aangaande de doodslag van Christoffel Adriaensz, een priester. In juni lestleden, op Sacramentsdag (sacramentsdag = de 2e donderdag na Pinksteren) waren zij op voorstel van Jan Cornelisz buiten de Waterslootsepoort in het huis van "Marytgen houdt u dichte" een 'podt biers' waren gaan drinken, Marytgen tapt bier van zijn moeder. Na twee biertjes gaan ze huiswaarts. Twee onbekende mannen in kort habijt volgen hen. Het zijn Jan Claesz en de priester Heer Christoffel , die ook bij "Mary" hadden zitten drinken. Ze wilden dat ze mee terug gingen om meer te drinken, maar zij willen voor de poort sluit, binnen zijn. Als ze weigeren mee te gaan, beweert Jan Claesz dat zij hun gelag niet betaald hebben. Om verdere ruzie te voorkomen, geeft Mr. Thielmansz. heer Christoffel geld voor het bier, hoewel ze al betaald hebben. Hierop grijpt heer Christoffel, Jan Evertszoen achter bij zijn hoofd en grijpt een lange opsteker (=lang mes, dolk) waarmee hij hem in zijn borst steekt . Deze de verwonding voelende, grijpt zijn geweer om zich te verweren. Zo ook de andere supplianten. Jan Claesz is weggelopen en heer Christoffel is naar het kerkhof van "Sinte Cornelis cappelle" dat geen kerkhof is, gelopen. Dan komt Jan Claesz met een stok met ijzeren pennen zijn kameraad te hulp. De supplianten zijn weggegaan , maar heer Christoffel, die de stok heeft gepakt, volgt hen. Er ontstaat een gevecht waarbij Jan Jan Joostzn een grote wond achterop zijn hoofd oploopt door toedoen van heer Christoffel. Jan Claeszn loopt weg. De supplianten proberen zich te verweren tegen heer Christoffel, die nu alleen is. Als hij allen tegenover zich vindt, gaat hij er ook vandoor en gaat naar het huis van Willem Ryck, lijndraaier. De supplianten weten niet dat hij gewond is, en wel zo erg dat hij aan die verwondingen de volgende dag -16 juni- overlijdt. Voor zijn overlijden heeft hij het heilig sacrament ontvangen en toen bekend dat het gevecht zijn eigen schuld was en dat de doodslag hen vergeven moest worden. Desalniettemin heeft de schout van Delft hen opgeroepen om zich te verantwoorden. Daarom durven zij alleen terug te keren als ze gratie krijgen. Naast de civiele betering moeten de kosten van de justitie worden betaald. Op 31 juli zijn de familieleden van moederszijde door de Procureur-Generaal gehoord en allen consenteren in het interinement. [[verband met zaak 3543 folio 90v?]] .

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 0109

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in