Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Gent

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Lambrecht Jansz

Woonplaats dader(s) Medemblik

Soort delict Doodslag

Delict Medemblik

Gedagvaarde officier Jan Albrechtszn, schout van Medemblik en Claes van Dam, als substituut van de Procureur-Generaal van Holland

Amende civiel Ja, 8 Carolus guldens en de kosten van de justitie

Advies gevraagd aan Schout, burgemeesteren en schepenen van Medemblik, en aan President en luiden van de Raad van Holland

Toedracht en bijzonderheden Lambrecht Jansz uit Medemblik heeft een remissiebrief vanwege doodslag begaan aan Reynier (Reymer, Remmert?) Claesz, een "glaesmaker". Een jaar geleden zat hij met anderen te drinken t.h.v. Alleert Sybrantsz. Reynier Claesz, "glaesmaker" dronk met een ander gezelschap Hamburger bier. Als de suppliant betaald heeft, komt de glasmaker naar hem toe en zegt dat hij hem die zomer iets misdaan heeft. Lambrecht vraagt hem als dat zo is, hem om Gods wil te vergeven, maar de glasmaker blijft boos. Ze zullen naar buiten gaan maar blijven toch zitten. Lambrecht heeft zijn kan bier neergezet, als teken dat hij niet wil vechten, maar Reynier die altijd wil vechten, heeft zijjn kan bier in het gezicht van Lambrecht leeg gegoten. Boos en uit angst verwond te worden, heeft Lambrecht hem een steek in zijn lichaam gegeven. Daaraan is hij 8 dagen later overleden. Hoewel hij zich met de familie verzoend heeft, is Lambrecht uit angst voor de justitie uit Holland gevlucht. Gedaagd is Geryt Claes, broer van de overledene die namens de familie consenteert in het interinement. Hij moet civile betering doen en de kosten van de justitie betalen.(Datum interinement: er staat 16-1-1527 stilo curie = 16-1-1528.)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 00136

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in