Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

Meer resultaten

Soort gratie Remissie

Gratie Mechelen

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Pieter Anthonisz

Woonplaats dader(s) Bommenede

Soort delict Doodslag

Delict Zonnemaire

Gedagvaarde officier Cornelis Jacobsz., deurwaarder; Claes van den Bosch, deurwaarder; en de Procureur- Generaal van Holland

Amende civiel Ja, 16 Carolusguldens

Toedracht en bijzonderheden Pieter Anthonisz., wonende in de parochie van Bommenede, is met een drietal vrienden naar Zonnemaire gegaan. Nadat ze een dag en een nacht in de herberg van Michiel Corneliszoen zijn geweest, komen ook Heyn Dircxz en Jan Jacopssz daar, ze drinken wat met elkaar, waarna Heyn Dircxz zegt dat de vier gekomen zijn om hem kwaad te doen. Hij roept de waard er als getuige bij, deze zegt, niets dan goeds van de vier te weten. De vier mannen vertrekken om ruzie te voorkomen en gaan in een andere herberg nog wat drinken. Dit is bij Aliaen Claesz., de schout van het dorp. Heyn Dircxzoen beweert dat ze zijn vertrokken om hem te verraden en zegt tegen de waard: "Ick sal nu mijn wille in u huys bedriven" Enige tijd later komen de 4 vrienden terug in de herberg van Michiel Corneliszoen, op weg terug naar Bommenede. Pieter Anthonisz heeft nl. "een sakxken met salye" laten liggen. Hij vraagt dit aan de waardin. Als Heyn Dirxsz dit hoort, beweert hij dat ze gekomen zijn om hem te verraden. Het herbergierspaar wordt bang. De ruziezoekers gaan naar buiten, de suppliant wordt het eerst "met een staf" op de grond gegooid door Jan Jacobszoen. In het nu volgende gevecht hebben enige vrienden van de suppliant, Heyn Dirxzoen verwond, waarna deze is overleden. Hij heeft geprobeerd zich met de familie van de overledene te verzoenen. Verder heeft hij een goede naam. Hij ontvlucht Zeeland uit vrees voor de rigeur van de justitie en durft niet terug te komen. T.g.v. Goede Vrijdag krijgt hij volkomen kwijtschelding. Hij moet een amende civiel en de rechterlijke kosten betalen. Verder heeft hij brieven van relievement i.v.m. de verjaring van de remissie. De deurwaarder meldt dat de familie van het slachtoffer consenteert in de remissie. De datum van de gratie was 22-4-1520 (Goede Vrijdag) [[de vermelde datum van het interinement is 6-2-1626 stilo curie = 6-2-1527]]

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 0026

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in