Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 22-04-1562

Meer resultaten

Datum interinement 22-04-1562

Soort gratie pardon

Gratie Den Haag

Gratieverlener Philips II

Dader(s) Cornelis Geerlofsz.

Woonplaats dader(s) Delft

Soort delict diefstal leprozengeld uit kerk

Jurisdictie delict Delft (schoutambacht); Den Haag (baljuwschap)

Gedagvaarde officier schout van Delft; baljuw van Den Haag

Dader gevangen bij gratieverzoek? Ja

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Advies gevraagd aan prins Willem van Oranje

Toedracht en bijzonderheden Omtrent anderhalf jaar tevoren was de suppliant bij zijn baas aan het werk toen een zekere Goevert Goesen langs kwam, die hem na lang zeuren overhaalde om bier te gaan drinken. Nadat zij flink gedronken hadden heeft de genoemde Goevert Goessenz. hem overgehaald om in de nieuwe kerk in te breken, teneinde met de buit daarvan het gelag te betalen. In de kerk hebben zij een kistje opengebroken waarin geld opgeborgen was van het leprozenhuis. Toen suppliant de volgende dag uit zijn roes ontwaakte, besefte hij de ernst van zijn daad. Toch heeft hij zich uit de voeten gemaakt uit angst voor het gerecht. Suppliant is 17 jaar oud en verleid door de mededader en beging zijn daad in dronkenschap en in zijn ‘rouckeloose joncheyt ende onbedachtheyt’. Hij heeft nooit eerder iets strafbaars gedaan en is hiertoe onnoselycken als teerste van zyn daegen (God betert) feyt ofte mesuys anders gecommiteert hebbende’ door drank en door inductie van G.G. Hij heeft toen de benadeelde partij schadevergoeding betaald en daarvoor een schriftelijke verklaring gekregen, waarin hem vergiffenis werd verleend. in april 1561 heeft hij ‘Oopene bezeegelde brieven van pardoen gekregen’. Zich daar op verlatend ging hij naar Den Haag waar hij door de baljuw werd gevangen genomen en gevangen op de Voorpoort heeft hij de pardonbrief zich laten voorlezen ‘omme te wetene off die gerechte gelegentheyt van tfeyt te kennen gegeven was’ (vrienden hadden het voor hem gevraagd). De inhoud kwam overren met de toedracht van het mesuys er was echter verzuimd te vermelden dat hij vier maanden eerder, komende uit Zeeland in Amsterdam, stukken linnen van een medereiziger had gestolen om daarmee zijn teerkosten te kunnen betalen. Het is dus niet waar dat hij niet meer misdaan heeft hoewel het laatste door extreme armoede was gebeurd omdat hij door het eerste mesuys ‘genouch desperaet’.Hij is niet ouder dan negentien jaar en zal met hulp van zijn vrienden ‘hoopt tot deucht te keeren ende zyn zondige leven te betheeren’, soe hebben wy onsen zeegel van den leenen in Hollandt hyer aen doen hanghen. Ghegheven in onsen huyse van den haege’

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3560, folionummer: 324r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in