Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 11-05-1541

Meer resultaten

Datum interinement 11-05-1541

Soort gratie remissie met rappel van ban

Gratie Gent

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Geert Gerritsz.

Slachtoffer(s) Cornelis Doensz.

Soort delict doodslag (medeplichtigheid)

Delict Arnemuiden

Jurisdictie delict Middelburg (baljuwschap)

Gedagvaarde officier baljuw van Middelburg

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Welke blijde inkomste Triomftocht van Karel V door de Nederlanden in 1540 n.a.v. de Vrede met Frankrijk en de overwinningen op de Turken (en Neerslaan van de Gentse Opstand)

Toedracht en bijzonderheden NB gewoestOp 27 december (derde kerstdag ll. zat suppliant in de herberg van Herman van Campen (mr. chirurgijn) toen Cornelis doensz. binnenkwam, al wel bij dranke. Suppliant bood hem nog een bier aan. Doens was daarmee niet tevreden, wilde een hele kan en daarna nog één. . Later vertrok hij zonder zijn eigen bier te betalen. Suppliant wilde de waardin helpen haar geld te krijgen en ging hem achterna. Doens was het er niet mee eens en begon naar suppliant te steken met een broodmes. Na enkele uithalen ontweken te hebben, gaf suppliant Doens ter zelfverdediging met zijn broodmes een steek in de schouder. Ene Robert Jacobsz. leerling of bediende van de suppliant kwam erbij en begreep niet helemaal wat er gebeurde en dacht dat zijn meester vermoord werd. Hij raakt in een worsteling met Doens, waarbij hij hem met een degen in het hoofd verwond. Aan deze wond en aan ‘andere diversche ongesontheden van lichame’ overleed hij.Suppliant werd verbannen waarvan copie (f. 171, halverwege): “Gheert van Maestricht is ter calainge ende maninghe van den balliu by den burchmeesters ende scepenen der stede van Midelburch in Zeelandt by contumatie gedaecht zynde ende een kennelycke wete hebbende gewoest ende gebannen uuyten lande volgende de kuere van Zeelandt ende dat van dootslage op den XVIIIen in meerte anno xvcneghen ende dertich naer Hollandt. (18 maart 1540)Suppliant voert aan dat hij en zijn vrouw (oud rond 60 jaar) tot gehele ‘destructie ende ruyne’ zullen komen als hij geen gratie etc. zou krijgen. zijn ‘scamelen staet’ wordt opgevoerd en dat het noodweer was. En ook dat de dodelijke wond niet door hem maar door R. Jacobs zonder suppliants hulp was teogebracht, het was de ‘periculooste’ en dat het slachtoffer al een zeer slechte gezondheid had.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3550, folionummer: 169r

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in