Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 14-10-1561

Meer resultaten

Datum interinement 14-10-1561

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Philips II

Dader(s) Marinus Jacobsz.

Slachtoffer(s) Jan de Brabander

Soort delict doodslag (medeplichtigheid)

Delict Iersendamme

Jurisdictie delict Bewesterschelde (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier rentmeester van Bewesterschelde

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Amende civiel 20 pond

Advies gevraagd aan rentmeester Bewesterschelde

Toedracht en bijzonderheden In 1552 had suppliant met een tweetal makkers zitten drinken en eten in een kroeg, waar ook een speelman op een doedelzak pijpte. Toen zij ‘s avonds weer naar huis gingen hebben zij het gelag voor de speelman betaald. Bij het naar huis gaan passeerden zij een andere kroeg en hoorden daar de speelman opnieuw. Verontwaardigd dat hij voor anderen speelde, terwijl zij zijn gelag betaald hadden, wilden zij naar binnen gaan. De toegang werd hen echter ontzegd. Er ontstond een handgemeen, waarbij een der kroeggngers het leven liet. Hoewel suppliant wel een mes had getrokken meent hij dat hij het slachtoffer niet heeft geraakt. Het was echter te donker om het goed te kunnen zien. Een van de makkers van de suppliant heeft verklaard dat de suppliant niet schuldig is aan de doodslag. Suppliant heeft zich verzoend met de familie van het slachtoffer voorzover hij schuldig is alleen door zijn aanwezigheid.

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49585

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3560, folionummer: 237r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in