Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 17-06-1539

Meer resultaten

Datum interinement 17-06-1539

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Adriaan Egbertsz.

Woonplaats dader(s) Streefkerk

Slachtoffer(s) Jan Hermansz., zijn zwager

Soort delict doodslag

Delict Streefkerk

Jurisdictie delict Zuidholland (baljuwschap)

Gedagvaarde officier Jacob Quekel, baljuw van Zuidholland

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Verleend ter gelegenheid van Goede Vrijdag

Advies gevraagd aan landvoogdes; Hof van Holland

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3549, folionummer: 131r

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in