Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 17-11-1558

Meer resultaten

Datum interinement 17-11-1558

Soort gratie voorwaardelijk pardon

Soort gratie opmerkingen voorwaarde: civiele betering, de amende honorabel is hem naderhand geremmitteerd en vergeven (missive van 17-10-1558)

Gratie Brussel

Gratieverlener Philips II

Dader(s) Joriaan van Hagen

Woonplaats dader(s) Amsterdam (geboren in Danzig)

Soort delict wisseling en uitvoering van geld uit de landen van de KM contrarie zijn placcaten

Jurisdictie delict Amsterdam (schoutambacht)

Gedagvaarde officier schout van Amsterdam

Dader gevangen bij gratieverzoek? Ja

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Amende honorable Ja, maar is hem kwijtgescholden (missive van 17-10-1558)

Amende civiel 1000 kar.g en kosten van de schout van Amsterdam: 32 pond 12 sch. 6 penn.

Advies gevraagd aan schout van Amsterdam

Toedracht en bijzonderheden zijn huisvrouw is overleden en drie kleine kk., en het is meest buiten zijn weten gebeurd. Daalders gewisseld omdat de kooplieden niet anders willen ( spaanse realen met bersche ende diergelijk verwisseld), niet wetende dat het tegen de plac. inging al een half jaar in de gevangenisfo. 32v. advies aan de Geheime Raad d.d. 17-08-155807-08-1558apostil op rekest van Willem Dirksz. schout van Amsterdam over het pardon onlangs verstrekt aan Joriaen van Hagen1. dat het pardon niet verder zal strekken voor zovele het criem en delict jegens de ma ts ordonnantie en verboden alleen concerNeert en niet de civile boeten waarin hij overmits zijn transgressie gevallen is voor zover het part en deel van de schout belopende een derde deel van de peenen concereneren mochte 2. of dat de helft van de amende civiel die het hof zal gaan opleggen, naar de schout kan gaan.Gehoord het advies van de pg, om de menigvuldige kosten en moeite die de schout heeft moeten doen kan hem het tweede deel van zijn verzoek worden toegestaan, nl. hij mag de helft van de nog op te leggen amende civiel krijgen.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3559, folionummer: 123r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in