Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 18-03-1550

Meer resultaten

Datum interinement 18-03-1550

Soort gratie remissie met rappel van ban

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Aart Goossensz. van Bleskensgraaf

Woonplaats dader(s) Bleskensgraaf

Slachtoffer(s) Cornelis Adriaansz.

Soort delict doodslag

Delict Bleskensgraaf

Jurisdictie delict Zuidholland (baljuwschap)

Gedagvaarde officier baljuw van Zuidholland

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Oppositie procureur generaal Ja

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Welke blijde inkomste Inhuldiging van Philips II als erfopvolger van Karel V in de Nederlanden in 1549

Toedracht en bijzonderheden In juli 1547 kreeg de suppliant ruzie met het slachtoffer. In eerste instantie werd de ruzie door omstanders gesust en de suppliant trok zijn mes weg weg. Het slachtoffer echter bleef boos, schold de suppliant uit en gooide met een steen, die suppliant in de zijde trof. Daardoor in woede ontstoken, trok suppliant opnieuw zijn mes en stak het slachtoffer in zijn oksel. Deze overleed terplaatse. Hij handelde uit hittigheid van bloed en onnozelheid. Deze overleed drie dagen later.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3554, folionummer: 099r

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in