Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 07-09-1556

Meer resultaten

Datum interinement 07-09-1556

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Philips II

Dader(s) Adriaan Cornelisz. Allincxsz.

Slachtoffer(s) Oele Jacobsz.

Soort delict doodslag

Delict Barckwerve (Schouwen)

Jurisdictie delict Bewesterschelde (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier rentmeester van Bewesterschelde

Oppositie procureur generaal Ja

Amende civiel 40 kar.g

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden hij heeft in 1545 onnozel een andere nederslag gepleegd op Cornelis Claasz. Meelkaen remissie en geinteriNeerd op 5-02-1548

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49580, z.f

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3558, folionummer: 220r

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in