Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 17-01-1547

Meer resultaten

Datum interinement 17-01-1547

Soort gratie pardon met rappel van ban

Gratie Bijns (Binche)

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Willem Syvertsz.

Woonplaats dader(s) Delft

Soort delict ambtsmisdrijven (‘sekere mesuysen’)

Delict Vlaardingen of Delft

Jurisdictie delict Vlaardingen (baljuwschap)

Gedagvaarde officier de secretaris en de substituut van de baljuw van Vlaardingen

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Amende honorable Ja, blootshoofds met brandende toorts in linnen kleed hardop vergiffenis vragen, daarna naar de kerk om te offeren. Daarna voor de Vierschaar in Vlaardingen en in de parochiekerk (ook lokaal)

Amende civiel 26 kar.g

Advies gevraagd aan Hof van Holland

Toedracht en bijzonderheden Suppliant heeft enige jaren geleden terecht gestaan voor diverse delicten. Hij is bij verstek voor eeuwig verbannen door het HvH uit Holland en Zeeland en Friesland en utrecht en zijn goederen zijn verbeurd verklaard. In dit vonnis blijkt dat hij baljuw was van Vlaardingen. De zaak gaat om kort recht op de paardenmarkt van Vlaardingen. Hij is hiervoor betaald door ene Pieter Pauwelsz. die toen hij ten huize van de baljuw kwam door hem en door de baljuw van Delfland gevangen werd genomen. Tegen betaling van elf en een halve karolusgulden mag hij vrij en kan dit geld later terugclaimen. Ook bedreigt hij de pastoor van Vlaardingen en misdraagt zich telkenmale. Hij moest zich verantwoorden maar kwam niet opdagen.Vonnis d.d. 11-01-1542hij heeft rvb gekregen in 1543 met restrictieve clausule dat hij zich bij het Hof van Holland moet verantwoorden tenover de pg en de gp (hij kreeg dus geen pardon en vraagt dat nu) en de justitiekosten betalen maar hij heeft het rvb niet te werk doen leggen en dat hij zijn innocentie mogelijk niet zo klaar zou weten te bewijzen

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49570, z.f. ook op 23-04-1543 49567

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3552, folionummer: 036r

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in