Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 11-09-1532

Meer resultaten

Datum interinement 11-09-1532

Soort gratie remissie (pardon) met rappel van ban

Soort gratie opmerkingen door Hof van Holland consequent remissie genoemd en door de Grote Raad 'onser gracie remissie pardoene rappel van banne ende mesus'

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Cornelis Dammasz.

Woonplaats dader(s) Leiden

Slachtoffer(s) Zijtgen Jansdr.

Soort delict misdaad niet gespecificeerd

Jurisdictie delict Zuidholland (baljuwschap); Dordrecht (schoutambacht)

Gedagvaarde officier baljuw van Zuidholland

Oppositie procureur generaal Ja

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Amende civiel 12 kar.g

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden In herberg in gezelschap bijeen. Suppliant, zeer dronken, dwong het slachtoffer voor hem te prostitueren en zij kreeg een ziekte en stierf. Omdat de wet hem niet heeft kunnen ‘geleggen in den dootslach’ is hij verbannen uit Dordrecht en Zuidholland . Men heeft hem dus de doodslag niet ten laste kunnen leggen.Vonnis van (verbanning na doodslag en gevangen) dordrecht:Copie uit het ‘clepboeck’ van dordrecht d.d. 29-07-1529Cornelis dammas ‘sheren dienaar is op dinnsdag na verswoen maandag met zijn bezit en meer andere lichte vrouwen. Hij wilde Zygen Jansdtr mee in het bordeel nemen. Zij verweerde zich zeer, haar hand stekende om de stijl van de deur. Hij heeft haar daar toch afgerukt. Hij heeft haar als bijzit overgeleverd en heeft zo gehandelt dat zij binnen korte tijd is overleden. Getuigen en voor eeuwig verbannen uit Dordrecht en Z. Holland.Hij heeft zich sindsdien in Leiden opgehouden en heeft zich in zijn onderhoud voorzien ‘mit speelen mit dat quaertspel dat riemtgen te steken dat houtgen te werpen ende andere rabauweryen winnende daarmee enige lieden hun geld zonder met valse teerlingen te hebben gespeeld. Hij is nu bang dat hem geobiceert wordt van enig officie kwaad gehandeld te hebben hoewel hij goede wil heeft het te laten en niet meer te doen en het kwade gezelschap te schuwen

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3546, folionummer: 161r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in