Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 13-09-1531

Alle resultaten

Datum interinement 13-09-1531

Soort gratie remissie

Gratie Mechelen

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Costen van den Werve, ambachtsheer van ‘s Heeraartskerke op Zuid-Beveland, en Eylaart Roelof van Bremen, zijn dienaar,

Slachtoffer(s) Blase Adriaansz.

Soort delict doodslag en andere delicten

Delict ‘s-Heeraartskerke (Zuid-Beveland)

Jurisdictie delict Bewesterschelde (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier rentmeester van Bewesterschelde

Oppositie procureur generaal Ja

Amende civiel 18 kar.g

Advies gevraagd aan Hof van Holland

Toedracht en bijzonderheden Samenvatting Walter:Op 24 juli 1530 kwamen de supplianten een kroeg binnen om wat te drinken. Daar troffen zij het slachtoffer aan, die zij herkenden als een delinquent, op verschillende plaatsen veroordeeld voor misdrijven, tot Middelburg gevangen, maar daar uitgebroken. Suppliant van den Werve begon het slachtoffer e.e.a. onder de neus te wrijven en hem uit te schelden. Het slachtoffer ontkende het aangewrevene en probeerde de situatie te sussen. ook de waard probeerde sussend op te treden, maar toe de suppliant van de Werve (per ongeluk) een glas wijn in zijn gezicht kreeg en het glas in stukken brak ontstak hij eerst recht in woede, liet zijn dienaar zijn rapier aanreiken en ging het slachtoffer te lijf. In het tumult en de vechtpartij die ontstond werden diverse personen gewond. Coste de suppliant werd o.a. aangevallen door het slachtoffer, die hem een slag achter in de zijde van zijn hoofd gaf dat hij ‘suyselde’ en ter aarde viel en Blase verhief nog eens zijn mes om hem meer te kwetsen, maar werd weerhouden door Eylaard Roelof de andere suppliant en hij gaf het slachtoffer met zijn rijzwaard een steek in ter zijde in zijn corte ribbe. Het slachtoffer vluchtte naar het kerkhof waar de suppliant (met de quetsure verhit wesende) van de Werve hem doodstak. Het kerkhof nyet te vermoeden is gewydt te zyn want daar sint der tyt noch cess noch interdict geleyt es geweest.Hij is gevlucht want heeft al twee of drie deffault gedaan bij het hof van holland, want de pg wil hem voor het gerecht slepen. Is bang verbannen te worden en dat zijn goederen worden geconfisqueerd, vraagt remissie en ook vergiffenis van het breken van glazen vensteren en andere delicten, waarvan hij door de pg en de rentmeester bewesterscheld in rechte is aangesproken en civiel gecorrigeert. Van andere delicten waarvan hij hoopt dat men mem nimmermeer overgaan en zal, staat hij in rechte voor de Grote Raad van Mechelen tegen de pg van het hof van Holland als de sake aangenomen hebbende voor de rentmeester van Bewesterscheld waar hij ook de keizer abolitie van vraagtBijzonderheden:Vermeld wordt dat de suppliant zich in het verleden eerder had misdragen, nl. het breken van ruiten, waarvoor hij is aangesproken.Opmerkelijk is dat de daders eigenlijk geen rechtvaardiging aanvoeren voor hun daad, anders dan dat het slachtoffer een misdadiger was, en naar hun gevoel blijkbaar min of meer vogelvrij.NB over de civiele betering wordt ook nog gezegd dat die betaald moet worden in handen van de rentmeester Bewesterscheld en dat bij het interinement de civiele betering moet worden geregeld of dat de rentmeester daar zekerheid van zal hebben tot zijne appaisementein het pres. b. van de pg consenteerde de rentmester mits hij de penningen van de amende civiel zal hebben op de atterminatie de impetrant bij de keizer gegund

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3545, folionummer: 197r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in