Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 28-07-1531

Meer resultaten

Datum interinement 28-07-1531

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Joachim Pouwelsz.

Woonplaats dader(s) Blaricum

Slachtoffer(s) Pieter Simonsz.

Soort delict doodslag

Delict Arnemuiden

Jurisdictie delict Arnemuiden (baljuwschap)

Gedagvaarde officier Jan Donusz., baljuw van Arnemuiden

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Oppositie procureur generaal Ja

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Welke blijde inkomste Triomftocht van Karel V door Brabant en Vlaanderen na zijn kroning tot keizer (in 1530) door de paus

Toedracht en bijzonderheden Samenvatting Walter:Omtrent vijf jar geleden waren dader en slachtoffer in Arnemuiden in een kroeg uitgenodigd voor een bruiloft. Het slachtoffer was gehuwd, de dader niet. Op een gegeven moment wilde de suppliant met een op het feest aanwezige onbegeleide vrouw naar buiten gaan. Het slachtoffer volgde hem echter en betwistte hem het bezit van de vrouw. Ze besloten om haar te dobbelen. Toen de suppliant echter het gunstige lot trof, weigerde het slachtoffer hem de vrouw te laten (er waren getuigen). Er ontstond een vechtpartij, waarbij het slachtoffer een steek in zijn borst ontving, waaraan hij acht dagen later overleedToevoegin van mij over de verzoening: Hij heeft ‘partye gepayt ende te vreeden gestelt’

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3545, folionummer: 183r

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in