Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 22-06-1531

Meer resultaten

Datum interinement 22-06-1531

Soort gratie remissie

Gratie Gent

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Evert Jansz.

Slachtoffer(s) Cornelis Cornelisz.

Soort delict doodslag

Delict Amsterdam

Jurisdictie delict Waterland (baljuwschap)

Gedagvaarde officier baljuw van Waterland

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Oppositie procureur generaal Ja

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Verleend ter gelegenheid van Goede Vrijdag

Toedracht en bijzonderheden Samenvatting Walter (verbeterd):In februari 1524 hebben de suppliant, het slachtoffer en enkele anderen in een kroeg zitten drinken. Bij het afrekenen ontstond er een twist tussen suppliant en slachtoffer, waarbij de suppliant het slachtoffer verweten heeft dat deze al bij een andere gelegenheid twistziek is geweest, suppliants vrouw heeft lastiggevallen en hemzelf met een degen op het hoofd heeft geslagen. Hierop trok het slachtoffer zijn degen en verwondde de suppliant in zijn arm. Deze ontstak in woede, trok een mes en stak het slachtoffer in de borst. Deze overleed 4 dagen later aan de opgelopen verwonding.Bijzonderheden:De daad is uitgelokt door het slachtoffer en de suppliant heeft de daad uit ‘hitte van bloede’ en zijn lijf verwerend gedaan.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3545, folionummer: 176r

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in