Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 15-06-1531

Meer resultaten

Datum interinement 15-06-1531

Soort gratie remissie met rappel van ban

Gratie Mechelen

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Oude Cornelis Dirksz.

Woonplaats dader(s) Oosterland (Duiveland)

Slachtoffer(s) Hallincx Cornelisz.

Soort delict doodslag

Delict Oosterlande (Duiveland)

Jurisdictie delict Beoosterschelde (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier Hendrik van der Werve, rentmeester van Beoosterschelde

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Oppositie procureur generaal Ja

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Amende civiel 6 kar.g

Advies gevraagd aan baljuw van Voorne; Hof van Holland; landvoogdes; Geheime Raad

Toedracht en bijzonderheden Samenvatting Walter (xxx) dit was eigenlijk moord:Het feit vond plaats op 2 sept 1498. In een kroeg ontstond twist tussen twee partijen na het gooien met bier. de dader was vergezelschapt van zijn moeyen zone en zijn broer(jonge Cornelis Dirksz.) te oosterlant. Deze twist werd echter gesust. Bij het naar huis gaan werd daarna de groep van de dader (suppliant) buiten opgewacht door de andere groep, waaronder zich het slachtoffer bevond. Er ontstond een vecht- en steekpartij, waarbij de broer van de dader (suppliant) in zijn lies werd gestoken en gewond raakt, de suppliant ging hem verdedigen en toen werd een vriend (thom Joostensz. doodgestoken door hallinck) dodelijk verwond. De broer van de dode kwam erbij en riep ach here god heb ik dan geen vrienden daar mijn broeder zo jammerlijk vermoord ligt. En de suppliant en zijn broer zeiden ja gij heeft hier tee hebt hier twee moeyen kinderen, waarop deze Jan joostens. zei zijt gij mijn vrienden volgt mij na. ze dachten det hc in het huis van zijn vader was, zijn in et dorp hulp gaan halen hebben de deur opengebroken de vader liep naakt in zijn hemd uit zijn bed en is door vier wonden om het leven gebracht. en hij liep naar buiten de suppliant volgde hem en heeft nog eeens naar hem geslagen. het gebeurde uit hitte van bloede Daarna hebben ze de vader van de doodslager gedood. ‘twelck al geschiedde uit hitte van bloede omdat ze de ander dood hadden zien liggen en denkende dat ze hc in het huis zouden aantreffen en zonder te considereren dat bij de nieuwe keuren van Zeeland geordonNeert is dat alle onschuldige magen (dit slaat dus op de vader van de dader van de eerste doodslag die vervolgens uit wraak werd gedood) ter stond na een nederslag bevreet zijn van de handdadige zijde den tijd van zes weken na het delict. De anderen zijn gepakt en ter extremer supplicie gebracht. Hij vluchtte naar het gewijde en het land van Suris. De dader is daarop verbannen uit Holland en Zeeland. Hij heeft 28 vredig geleefd op westvoorne en heeft al eerder een remissiebrief gehad die hij nooit heeft geinteriNeerd. De baljuw van Voorne kwam dat nu te weten heeft hij zijn goederen moeten uitkopen en moest hij ook nog penningen op toekemende dagen te betalendelikten doodslag vredebrake en verbanning zijn de delicten die de suppliant noemtBijzonderheden:De dader heeft zich verzoend met de familie van het slachtoffer en is al 31 jaar buitenslands geweest als banneling. Vooral dit laatste is heel erg voor zijn kinderen en kleinkinderen.NB het vonnis vaN HET HOF VAN HOLLAND d.d. 03-08-1500 WAS BIJGEVOEGD. aan het eind van het rekest wordt nog verteld dat de suppliant met zijn complicen 17 dagen op het kerkhof hebben doorgebracht, waarna de anderen door de pg van het hvh zijn gevangen en ‘ter extremer supplicie zijn gebracht’.De suppliant heeft drie jaar in gelre en het Sticht doorgebracht, daarna heimelijk in een huis van iemand in Zierikzee in het Noorder Gors bij der Goedereede op Westvoorne gaan wonen. Hij heeft aldaar de vrienden en magen verzoend en heeft zich 28 jaar eerlijk gedragen.Hij heeft ook nog remissie gekregen, maar nooit geinteriNeerd. De baljuw van Voorne heeft hem zijn goederen doen uitkopen.Hij is een oud man van 58 jaar maar durft niet terug te komen hoewel het 31 jaar geleden is gebeurd.presentatieboek pg:13 juni 1531 rechts waveren (procureur) consenteert14 juni (present Cobel, Pijns)daaronder: de PG consenteert in het interinement mits dat men regard nemen zal int ... van de amende civiel op de gelegenheid van het delict en dat hij in de voorpoort zal blijven.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3545, folionummer: 169r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in