Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 30-06-1546

Meer resultaten

Datum interinement 30-06-1546

Soort gratie pardon met rappel van ban

Gratie Maastricht

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Cornelis Jansz.

Woonplaats dader(s) Zwammerdam

Soort delict hulp bij schaking

Jurisdictie delict Woerden (kasteleinschap)

Gedagvaarde officier kastelein van Woerden

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Amende honorable Ja, in linnen kleren en blootshoofds met brandende kaars in de audientie Hof van Holland uit naam justitie vergiffenis vragen en in kapel offeren voor het heilig sacrament

Advies gevraagd aan Hof van Holland

Toedracht en bijzonderheden Schaking vet is afwijkend van db 131 misdrijf is assistentie bij ontschaken van Aechte hermensdr. door zijn zoon ontschaaktUit vaderlijke liefde. Hij had gezegd: gemerkt dat ghij de lesten sententie gewonnen hebt maakt u eens sterk om als de vader en de moeder niet thuis zijn haal haar en als ze niet wil breng haar op een slede want het ijs is nu sterk genoeg (lieve vrouwe lichtmis 1540)Haar vader en moeder ter kerke wesende en na vele woorden en ze weigerde hem mee te gaan hem smijtende met een vuist in zijn aangezicht, grijpende ook een tang in haar hand om hem te smijtenhebben haar metten armen genomen en op de slee gelegd in zulker voegen dat zij haar pantoffelen die achterbleven liet vallen en niettegenstaande dat zij strijde en lamenteerde, naar het huis van de vader waar zij gevoegelijk ontvangen en geherbergt zijn gewest, menende al gewonnen en niets misdaan te hebben, vrienden en magen bijeen geroepen om de bruiloft te houden en solempniseren dat kwam tot kennis van de vader en moeder van A. die naar het huis zijn gegaan maar door Cornelis Jansz. de schout van nieuwkoop die ook in het huis was, weggestuurd

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49570, z.f.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3551, folionummer: 362r

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in