Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 20-12-1543

Meer resultaten

Datum interinement 20-12-1543

Soort gratie remissie

Gratie Bergen in Henegouwen

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Maarten Bergersz.

Woonplaats dader(s) "Op de Laensloot" (baljuwschap van Schieland)

Slachtoffer(s) Martgen Jacobsdr., zijn huisvrouw

Soort delict feit en doodslag (manslacht)

Jurisdictie delict Schieland (baljuwschap)

Gedagvaarde officier Gijsbrecht Jansz., schout van Schieland

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Amende civiel 12 kar.g

Advies gevraagd aan baljuw van Schieland

Toedracht en bijzonderheden aantreffen van vrouw in overspel In de maand van de herst commende twee jaren, dat hij suppliant omme de cost en de nooddurst eerlic te gecrijgene, doen ter tijd hem generende was op de Laensloot met herberg te houden voor den gemenen luyden. In de voormiddag kwam eenen Adriaan Corelisz. Deze heeft met de suppl. gaan zitten drinken ot in de avond en zo lang dat A. zich gevoelde te wezen zeer wel bij dranke en is in suppl. camere op een bedde gegaan in slape vallende. Suppl. zocht MAartgen Jacobsdr. zijn huisvrouw die hij verloren hadde, niet wetende waar zij was ende es wel te presumeren dat de suppliant wel bij drancke was. En eindelijk zijn huisvrouw aldus zoekende heeft haar gevonden op het bedde liggende bij de voorn. A. Waarom zijn herte zeer ontsteld is geweest, tzelfde niet kunnende verdragen haar daarbij van het bed halende daar zij bij de voorn. A. lag en in hitte van bloede trekt zijn broodmes en verwond Martgen Jacobsdr. zijn huisvrouw in haar linkerzijde. Anthonis Jansz. de stedemeester (zie chirurgijn) van Schiedam heeft de wond gecureerd. Hij heeft bij eede verklaard dat zij hem gezegd had dat de voorn. kwetsuur haar niet erg lastig was, maar dat haar man haar zekere tijd daarvoor met een bijl had geslagen in haar zijde, niet zeggende waarom waaraan ze de meeste pijn had. Hij heeft de wond genezen, zo met tenten als anders zodat deze geheel schoon was in de dracht. Hij is ook nog naar Gijsbrecht doctoer in medicijnen in Rotterdam gegaan en heeft haar water en urine laten kijken. Deze dokter indiceerde en verklaarde daar uit, dat ze geen nood meer had van de kwetsuren maar dat haar lichaam vol ziekten was. Toch overleden. Suppl. daartoe zeer scamelijken en uit hitte van bloede toe gekomen, gemerkt dat het deerste reyse niet en was dat zijn huisvrouw zich bij andere mans up tbedde vuechde, dat een vrouwe van eeren niet toe en behoirt, twelk de suppl. niet langer en konste gelyden ende verdragen en partijen geint. gezoend en gebeterd. Vrezende nochtans etc. zich geabsenteerd en sedert deze tegenwoordige oorlog ons getrouwelijk gediend en nog in onze dienste is wagende dagelijks zijn lijf. Nu de formule: en zou niet durven wederkeren etc als hij geen gracie kreeg

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3551, folionummer: 048r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in