Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 23-06-1547

Meer resultaten

Datum interinement 23-06-1547

Soort gratie remissie met rappel van ban

Gratie Bijns (Binche)

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Adriaan Dirksz.

Woonplaats dader(s) Brandwijk en Gybelant (Zuid-Holland)

Slachtoffer(s) Adriaan Gerritsz. halfbroer

Soort delict feit en doodslag

Jurisdictie delict Zuidholland (baljuwschap)

Gedagvaarde officier baljuw van Zuidholland

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Amende civiel 25 kar.g

Toedracht en bijzonderheden 1540 met Adriaan Gerritsz., halfbroer Peter Wiggensz en Gerrit Allertsz gezeten in Molenaarsgrave ten huize van Hubrecht Pietersz alias Cuy.., een canne biers. A.G. spreekt de halfbroer van supl. zeer schempich en spijtig toe, maniere makende alsof hij tegen hem wilde vechten. Dit hoorde de suppl. die geen vechter is en heeft met goede woorden gezegd:”Broeder hoe spreect ghij alsoe, ick en wil niet vechten. A.G.: Ghy en zullet met gheene schoene woerden aflegen” ende es mitsdoen naer huys gegaen zeggende tegen de suppl.: “Past op myne handen en nie up meyne voeten”.de suppl. antwoordde hier niet op menende dat hij dit uit dronkenschap zei, is een tijdje blijven zitten tot hij ook opgestaan is en komende bij zijn huis zo is A.G. hem staan wachten voor zijn deur in de Damsteeg waar zij samen met malcanderen inwoonden en A.G. om zijn kwaad voornemen te volbrengen gezeyt tot de suppl.:”broeder Adriaan Dirksz, ziet nu dat gij een man zijt” en heeft zijn mes uitgetrokken en naar de suppl. gestoken, zodat als hij zichzelf niet verdedigd had door de steken af te keren hij ter dood zou zij gebracht. En omdat A.G. persisteerde in zijn kwaad voornemen is de suppliant geweken uit de hele Damsteeg aldaar A.G. hem overlaste zoe dat hij in defensie van zijn lijf de voorn. Adriaan Gerritsz een steek gegeven heeft in zijn linkerarm met een klein mesje waar hij dagelijks mee at alzo hij anders geen geweer en droeg. Overleden tot groot leedwezen. Ende hoewel de suppl. anders is van goede name en fame nooit iet misdaan hebbende waardig van pugnitie. Nooit iets strafbaars gedaan. paeys met partijen die het hem geerne vergeven hebben gemerkt de onnozelheid van de zaak geabsenteerd vraagt gracie en barmhartigheid (interinement vraagt geen rappel van ban) en rappel van banCorrector GR: met clause van rappel van ban

Overige opmerkingen "en uit onze meerdere gracie hebben wederroepen gerappeleert aff ende te niete gedaan alsulcken ban ende appeelen jegens hem ter cause voors. uitgesproken"

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49571, z.f.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3552, folionummer: 111r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in