Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 15-04-1550

Meer resultaten

Datum interinement 15-04-1550

Soort gratie remissie met rappel van ban

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Adriaan Willemsz.

Woonplaats dader(s) Hazerswoude

Slachtoffer(s) Hendrik Dirksz.

Soort delict doodslag

Jurisdictie delict Hazerswoude (baljuwschap)

Gedagvaarde officier baljuw van Hazerswoude

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Toedracht en bijzonderheden voorbeeld van overduidelijke noodweer xx zodat zelfs gen zegelrecht hoeft te worden betaald (sans amende, slaat ws. niet alleen op ac)Met Hendrik Dirksz (wijlen doen levende) en aa. ten huize van Cornelis Simonsz., bakker in t ambacht ende Heerlicheit van Hazertswoude en aldaar zekere tijd gedronken. H.D. is onder al spelende geworden tegen Pieter Adriaansz. met de colve en de bal om een vat biers int gelach. Adriaan Wolfersz en Simon Jacobsz. zagen dit spel aan dat zij tegen den anderen speelden binnenshuis twelck siende de voorsz. overleden heeft met felle moet zijn dagge vuytgetrocken ende sloeg. P.A. een slag op zijn hoofd daarmee dat hij onder de voet viel en men anders niet wist dan dat hij was overleden en had hem doodgeslagen de voorsz. overleden heeft zonder woord of wederwoord met zijn dagge de suppl. in zijn buik gestoken twelk hij suppl. gevoelende heeft eerselinck gheweken nade deure toe die hy niet ghecryghen en conde ende wijckende noch eerselinck zoe heeft hij overleden altijt volsteecx naar hem gesteken. Toen hij zag dat het zijn lijf zou kosten week eerselinck tegen een tafel daer hij een steeck creegh in zijn borst van de overleden doen de suppl. dit ziende hem ter weere gesteld heeft ende heeft den voors overleden zekere quetsuren gegeven met een halfhout zoe dat hij dezer werelt overleden is. Grotelycx ghecommiteert in verweren van zijn lijve nietemin bij contumacie ballinck tslants geleyt zoe dat hij uit zake van dien eeuwelijck verloren zal moeten lopen zonder uwe gracie ende misericorde (genade) hoewel hij daaraf paeys heeft met partijen. Vraagt open brief van remissie en rappel van ban zonder amende in faveur ende contemplacie vande blijde compste herwAarts over van mijn heere den prince van Spaengen uwen zoneUit het interinement:Op St. Mathijsdag 1546 heeft suppliant met het slachtoffer in een herberg te Hazerswoude zitten drinken. Daarna ging het slachtoffer een partij golf spelen met een zekere Pieter Adriaansz. met als inzet een vat bier. Tijdens dit spel kreeg het slachtoffer ruzie met een tweetal andere kroeggenoten. Hij trok zijn dagghe en ging hen te lijf. Daarbij bedreigde en verwondde hij ook de suppliant. Deze voelde zich in het nauw gedrongen en verweerde zich met een mes. Aan de hierdoor opggedane verwondingen is het slachtoffer overleden. bij contumacie verbannen

Overige opmerkingen Geen zegelrecht

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3554, folionummer: 142r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in