Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum beschikking: 1546-07-01

Meer resultaten

Datum beschikking 1546-07-01

Datum interinement 27-01-1547

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Sebastiaan Florisz.

Woonplaats dader(s) Hilversum

Slachtoffer(s) Claas Willemsz.

Soort delict feit en doodslag (manslacht)

Jurisdictie delict Gooiland (baljuwschap)

Gedagvaarde officier Andries Claasz., substituut van de baljuw van Gooiland

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Amende civiel 28 kar.g

Advies gevraagd aan Hof van Holland

Toedracht en bijzonderheden advies provinciale raad gevraagdzoenbrief was bijgeslotenGratie werd gevraagd bij blijde intrede in januari 1546, maar advies werd gevraagd en gratie pas verstrekt in juli 1546herstel in goede naam enz. in Vlaanderen en Holland en alle aa. landen. vergelijken met interinement in Hof van Holland.{in Holland en alle onse andere landen}toedracht:paasdagen van 1544Claas willems zegt tegen Cornelis Loochs dat hij hem een bolle kanne biers zal brengen. Hij drinkt die van hem uit, zet hem op de tap om te laten vullen en roept er zeer om als deze niet snel genoeg komt. Dan dringt hij ettelijke malen aan, steeds kwader dat de molenaar steeds maar zegt:”Ick machtse niet drinken”. Met grammen moede: “Ghij dief ghij moetse drincken”, de molenaar slaande met een vuist voor zijn hoofd. Suppl. ziet dat zijn zwager zo wordt aangevallen en dat Claas ook al een opsteker gevuist heeft, heeft hem heeft hem verdroten en ter herte getogen,verhit van bloede een steek in zijn borst gegeven. {geint. partij voldaan en met de schout van Naarden gecomposeerd toch vrezende rigeur enz durft niet terug enz. tot grote verdriete van hem zijn voorsz wijfe ende kinderkens alsoe hij segt}Alleen het rekest gaat verderIn een waar teken van leetwezen zich geabsenteerd in andere vreemde landen, zijn vrouw en kk. bedelend achterlatend, en alsoe hy suppliant nyet eenen stuver ter werelt en hadde mitten vrunden en magen van de nedergeslagen te versoenen noch oick mitten bailiue als officier van wegen der key.e Ma.t van den boete dAartoe staende te accorderen heeft nochtans die suppliant mit zynen vrunden ende magen zoe veel gedaen dat hy in elemosins van goede luyden zoe veel vercregen heeft waer mede hy suppliant den vrunden en maghen van den saligen nedergeslagen gepacificeert ende oick metten bailiu van Goylant als officier van de boeten geaccordeert heeft all dwelck blycken mach by de soenbrieff daer van zynde hier by getthoent ende en soude die suppliant nochtans in de landen der K.M. nyet dorven wederom commen ofte frequenteren ten wair hem tvoorn. feyt ende nederslach vergeven kwijtgescholden en geremitteerd waere ‘keert hem daer om aen u Key e Ma t als een fonteynen vol gratien ende genaden (ook in db 69) oitmoedelick biddende doer die bitter passie ons salichmackers Jhesu Christi ende duer die blyde incompste der stadt Utrecht om tgulden vlies alhier te geven dat u alre onverwinlicxste key e Ma t hem suppliant soude believen te gunnen ende te verlenen openen brieven van pardoen quytscheldinge ende remissie mitgaders van allen allen bruecken corporeel crimiNeel ende civille .. forma alst behoirtBlijkt uit soenbrief hierbij getoond.

Vindplaats beschikking extern AdN, B 1757, 76v, ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49570, z.f.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3552, folionummer: 022r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in