Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 24-11-1545

Meer resultaten

Datum interinement 24-11-1545

Soort gratie remissie

Gratie Deventer

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Maarten Albertsz.

Woonplaats dader(s) Geervliet

Slachtoffer(s) Peter Beyesz.

Soort delict feit en doodslag

Delict Putten

Jurisdictie delict Putten (baljuwschap)

Gedagvaarde officier substituut van de baljuw van Putten

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Amende civiel 23 kar.g

Verleend ter gelegenheid van Goede Vrijdag

Advies gevraagd aan baljuw en leenmannen van het Land van Putten

Toedracht en bijzonderheden lokale infoHet gebeurde in Spijkenisse in het land van Putten.Ten huize van enen Jan Pint, makende vrolijke chiere met meer andere personen. Ongeroepen en wel bij dranke kwam in de avond wijlen Peter Beijesz. de man van de zus van de huisvrouw van suppliant. suppl. vroeg hem waarom hij nu by drancke wezende in zijn gelag kwam terwijl hij nuchter wezende niet wilde komenende weygerde alsulxs van denselfden P.B. te drincken, kregen woorden onderlinge over onderhuringe van landen zodat zijluiden elkaar “hieten liegen’ ende ‘wasschende de woorden (zijn rigeur, deze woorden niet in interinementscopie), tegen elkaar opgestaan, elk hebbende een mes in de hand daartoe dezelve P. alsnog een stoel in de andere hand had, handgemeen. zodat P. van de suppl. een steek ontving in zijn linker borst maar zijn evenwel naar dien van elkaar gescheiden van welke kwetsure P. binnen Abbenbrouck te meester gelegen heeft ten huize van een chirurgijn genaamd mr. Simon die hem om een zekeren penningen aenghenomen hadde te cureren als hij oick namaels gedaen heeft P.B. ter presencie van diverse personen bekent ende geaccordeerd dat men de voorsz. chirurgijn betaelen soude als ook gedaan is waernaer ende dat de voorsz. wonde gesloten was. de voorsz. P. leefde nog wel negen weken en is niettemin daarna onlangs overleden. Hierna formule (interinement): tot groot leetwezen van hem suppliant di welcke vresende riguer van justitie en soude niet vredelick dorren hanteren noch frequenteren in onsen landen sonder al voern hierop verworven te hebben onze gratie ende genade alzoe hij zeit ons om dezelve oitmoedelick biddende wyen siel Godt gheneadigh zij welk verstaande de suppl. vrezende rigeur van justitie heeft zich in uwe landen niet dorren houden hoe wel het schijnt dat hij niet vorder dan ex (GR vulnere) gehouden en mach worden twelk geconsidereert ende dat de suppl. tot nog toe heeft moeten exuleren en dat zijn goede geconfisceert zijn. de dood die onze zaligmaker op de dag van heden voor tmenselijk geslacht gesmaect heeft te remitteren en daarof te expedieren opene brieven van remissie in forma etc.

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49569

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3551, folionummer: 269r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in