Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum beschikking: 1546-08-01

Meer resultaten

Datum beschikking 1546-08-01

Datum interinement 19-04-1547

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Sybrant Sybrantsz.

Woonplaats dader(s) Nieuwe-Niedorp

Slachtoffer(s) Wybrant Buerckens

Soort delict feit en doodslag (manslacht)

Jurisdictie delict Nierop (schoutambacht)

Gedagvaarde officier schout van Nierop

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Amende civiel 24 kar.g

Toedracht en bijzonderheden NB hitte van bloede toegevoegd door G RToedracht:Suppl. krijgt woorden met Adraen Heine over zekere erven.Wybrant Buerkes hoort de discussie (de woorden ondervangende) en zegt tegen suppl.: “Ghij hebt thuys vercocht, ick sal nog moeten tegens u rechtspreken, ick en sal aaen mijn erff niet connen commen”.Suppl.: “Ghij hebt selfs bij den wijncoop geweest, ick en heb thuys anders niet vercocht wijder noch breeder,dan ick tgecocht en hebbe”.Ene Cornelis Claasz. alias Blau zei hierop tegen W.: “Ick bekenne u doelinge ofte reinghe van mijn zwagers wegen”. Alzoe zijn er veel woorden gerezen terzake van de voorz. erven. W. is opgestaan, naar de suppl. gelopen, met een bloot mes in de hand, die de suppl. vond zittende in het voorhuis in een hoek. Hem gewaar wordende is suppl. opgestaan en om zijn lijf te verweren heeft insgelijks zijn mes getrokken. twelk ziende ene Herman michielsz.tool heeft de suppl. bij de arm gehouden. Suppl.:”Wilt gjij mij in den doot houden?” En nadien zijn suppl. en W. aan de tafel nedergezeten en een weinig tijds gezeten hebbende, zonder een woord gezegd te hebben is dezelfde W. opgestaan en met het blote mes in zijn hand naar de suppl. toegelopen en naar hem stekende onder de tafel. de suppl. dit merkende en menende dat alle kwestie en geschil tussen hen bij de doot gerekend was (in rekest: heeft hem zijn lijf verwerende) zijn wederom handgemeen geworden. Suppl. krijgt een kwetsuur (‘onder’ vlgs rekest en ‘in’ volgens gr.) zijn arm en schouder en geeft ‘verhit wesende van bloede’ (toegevoegd voor gratieverl.)Wybrant een kwetsuur in arm en schouder, die hierdoor overlijdt.hartelijk leetwezenverzoend met vrienden en magengeabsenteerdrekest wordt voor de goede vrijdag ingediend

Vindplaats beschikking extern AdN, B 1757, 143v, ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49570, z.f.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3552, folionummer: 083v

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in