Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 20-01-1547

Meer resultaten

Datum interinement 20-01-1547

Soort gratie remissie met rappel van ban

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Jan Jansz.

Woonplaats dader(s) Schagen

Slachtoffer(s) Jacob Arendsz.

Soort delict feit en doodslag (manslacht)

Jurisdictie delict Amsterdam (schoutambacht)

Gedagvaarde officier Willem Dirksz., schout van Amsterdam

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Amende civiel 25 kar.g

Verleend ter gelegenheid van Goede Vrijdag

Advies gevraagd aan wet van Amsterdam

Toedracht en bijzonderheden lokaal vooronderzoek, chirurgijnsattestatie file voor artikel chirurgijnsDe lijkschouwing op Jacob Arendsz. van Aalsmeer vond plaats op 11-10-1543 (moet ws 1544 zijn)(Gemeentearchief Amsterdam, rechterlijk archief nr 5061, justitieboek 1524-1566, nr. 567, f. 122v)Toedracht:Jan Jansz. moelenaer van Schagen uwer E e scamel ondersaet (arm schamel jonckgesell) hoe dat hij up (ts)maendags nae die kerckmisse der (onser) stede van Amstelreghe (Amsterlredamme) sept 1544 naar herberg “Tengelsche wapen” buiten de Regulierpoort. Met enige jonge luiden om ‘goetchier’ te maken.’s Avonds tussen negen en tien uurs. Buiten herberg om water te maken. Weer terugkomend stond Jacob Arendsz. van Aalsmeer (die daar ook had zitten drinken) te ‘couten’ met een dienstmaagd. Toen de suppliant haar aansprak sloeg zij hem met een aefsche hand (met omgekeerde, naar boven gekeerde hand, zodat een toegebrachte steek of stoot van onderen naar boven geschiedt) in zijn gezicht geslagen. Hij slaat met een vlakke hand terug, maar miste haar en raakte J.A. Deze wijkt buiten de deur en nu vechten ze samen om de dienstmaagd (ende worde de suppl. alsoe deur oft mits (betekent hier: om) de voorsz. dienstmaagd tegen hem vechtende {ze werden onderlinge vechtende}) en geeft hem twee kwetsuren in arterie van zijn keel, zoals de suppl. daarna begrepen heeft. Nadat ze gescheiden zijn, met nog een brootmes in zijn hand is suppl. bij Pieter Reyersz., zijn medegezel, achter in de herberg gegaan en heeft met nog meer anderen gedronken als tevoren. Hij wist niet waar J.A. was gebleven. ‘s Morgens hoorde hij dat deze die nacht op de dijk had gelegen en tussen 5 en 6 uur in die herberg gebracht was en dat de suppl. hem gekwetst had {gequest als voorsz. is}. Een chirurgijn, mr. Claas Roelofs, is er 14 dagen mee bezig geweest, de wonden waren gesloten en J.A. ging de straat weer op, er lag alleen nog een koolblad op. ‘s Nachts, na een afscheidsmaal met vrienden, is één van de wonden weer opengebroken, is gestempt (gestelpt) geweest en een aantal uren dichtgebleven, maar diverse keren weer opengesprongen en gestempt. Er kwam nog een andere chirurgijn aan te pas, Jan Veenman van Amsterdam. Uiteindelijk hebben ze hem niet meer kunnen stempen en is hij overleden. Het feit of de nederslag is gezoend. hertelijk leed. {Ten groot leetwezen van de suppliant en hoewel hij partien geint. voldaan heeft vrezende rigeur heeft hem geabsenteerd enz}Wil graag terug. Bitter passie. Remitteren tfeit ofte nederslag. Rappel van ban.Verbeterd door de Geh. Raad, dubbele woorden en breedvoerige teksten die niet ter zake doen worden eruit gestreept, zoals: ‘Verstonde de suppl.’ of ‘zoals de suppliant verstaan heeft’. Soms een verduidelijking. copie van een open brief d.d. 14 juni 1544 van schout, burgemeesters, schepenen en raad van Amsterdam.certificatie met kennis der waarheidvoor ons gecompareert meester Claas Roelofsz. chirurgijn, oud 23 jaar, medepoorterrechterlijk verdaagd op verzoek van Reyer Dirksz van Schagen, als gemachtigd en in de naam van Jan Jansz. Molenaerde wond in de keel van Jacob Arendsz. was al gesloten, hij was er 14 dagen mee doende geweest en hij ging alweer op straat en op de wond lag alleen nog maar een koolblad. Hij ging ook nog naar de kermis, had nog een afscheidsmaal. De wond sprong steeds weer open en werd dan weer ‘gestempt’, dit gebeurde vele malen. Op het laatst was hij niet meer te stempen en is hij overleden.Ook gecompareerd: Mese Pietersdtr, oud 40 jaar en medepoorteresseen Pieter Reinertsz. van Harinkhuis inwoner dezer stede, oud 23 jaar, rechterlijk gedaagd als voren.14 juni 1544, gezegeld en ondertekend door Franch delff?In ander handschrift: GecollacioNeert jegens den originele uythangende zegel met een groen zegel van accoord bij mij (Handtekening )

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49570, z.f.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3552, folionummer: 013r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in