Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 07-04-1532

Meer resultaten

Datum interinement 07-04-1532

Soort gratie pardon

Gratie Klooster van Groenendaal

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Godevaart van Reymerswale

Woonplaats dader(s) Reimerswaal

Soort delict gewelddadigheden t.a.v. religieuzen en anderen

Delict Reimerswaal

Jurisdictie delict Reimerswaal (baljuwschap)

Gedagvaarde officier baljuw van Reimerswaal

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Verleend ter gelegenheid van Goede Vrijdag

Toedracht en bijzonderheden NB Govart van Reinmerswale quere folio quarto subsequenti. Ende gepresenteert 7de aprilis zonder interinacie den heer van Assendelft. Dit is een gratieverlening zonder interinement, waarschijnlijk omdat de suppliant van hoge afkomst is en hij en zijn voorouders gediend hebben in de legers van de habsburgers. Hij is wel bijgeschreven bij de interinementen (zie zinsnede hierboven), maar hoefde dus niet door het Hof bevestigd te worden. dit komt overeen met wat ik in de Papegay las dat brieven van soldaten niet geinterineerd hoeven te worden. Dit is een copie van een gratieverlening zonder interinement 26 juli 1530 moest hij vertrekken omdat hij in Holland iets had bedreven Hij was nl. met zijn huisvrouw in de buurt van Delft gekomen omdat hij zijn broer wilde spreken. Hij was wel bij dranke. De pater van het convent van St. Joris wilde hem niet tot zijn broer toelaten, omdat het en zondag was en dan moet je toestemming hebben van de overste religieuze van het klooster. Hij zei met straffe woorden dat hij meer te doen had met de broer van suppl. dan met alle andere religieuzen tezamen. Spl. zei hem dat hij buiten het land wilde gaan en zijn broer wilde spreken. De pater vroeg of hij hem daartoe dwingen wilde. Spl. zei dat hij de pestilenz op zijn lijf wilde dwingen. De pater zei dat hij met zijn dreigementen niet van doen had en de spl. trok verhit zijn pasmes uit en sloeg met het platte naar de pater en herhaalde dat en gaf hem een wond in zijn hoofd. Deze genas daarvan, maar er was nog een andere religieus die ‘moord, moord’ begon te roepen, waarop de andere religieuzen naar buiten kwamen en ziende de pater gewond begonnen met stenen en andere instumenten naar de spl. te gooien, het leek wel of ze hem doden wilden en suppl. sloeg weer met de platte kant van zijn pasmes naar een rel. die hem het meest oppresseerde. De pater gebood dezelfde rel. te desisteren op straffe van ongehoorzaamheid, maar zei bleven hem al vluchtende aggreseren, dus sloeg hij nog eens, zeggende met grammen moede: Indien ghij mij niet laat passeren ik zalder een of twee met mij dragen en in tafscheiden: Indien mij hier nog enig last off quame ick wil u noch bet bij commen, want u pater dit al te zamen wel had mogen beletten. Om dit delict was suppl. gevlucht en leefde gescheiden van zijn vrouw en kinder in grote ellende en armoede. Met het convent verzoend. Lang daarvoor ging spl. van Leiden naar Wassenaar heeft hij een voorman van een wagen die hem riep dat hij moest wijken, maar hij dit niet deed en kwetste hem met zijn javelijne in de kop van zijn hoofd en herhaalde zijn steek en kwetste een vrouwsperson op dezelfde wagen. Partijen gereconcilieert en gecontenteerd . Heeft ook met zijn medebroeders en gezellen zeker geschil en different gehad en omdat zij met kannen en potten naar hem wierpen heeft hij om zich te verweren enige van hen verwond. En door onbedachtheid en wulpsheid (onbezonnenheid) heeft hij nog wat van dit soort mesusen en kleine misdaden gedaan. Het is hem hertelick leet. De gratieverlening gaat als volgt:zo is het dat we gracie voor rigeur v j en ter ere van goede vrijdag vergeven schelden kwijt etc de stucken gewelden en mesusen. weer in goede naam en faam en goederen etc imponerende silencie voor pg en aa off. satisf. gp ontbieden daarom onze lieve en getrouwe de stadhouder, hvh. baljuw van Delft en alle aa. rechteren off. etc dat zij hem van de gratie in rust laten genieten en als zijn lijf of goederen gevangen zijn die weer aan hem terug te geven om dit te oorkonden hebben we onze zegel eraan doen hangen niets over interinement of amende civiel. De pardonbrief wordt dus alleen geregistreerd.

Overige opmerkingen zonder interinement, wel bijgeschreven

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3546, folionummer: 055r en 052r

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in