Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 14-03-1532

Meer resultaten

Datum interinement 14-03-1532

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Pieter Pietersz.

Woonplaats dader(s) Leiden

Slachtoffer(s) Hillegont Cornelisdr.

Soort delict doodslag

Jurisdictie delict Leiden (schoutambacht)

Gedagvaarde officier Gerrit van Bockhorst, schout van Leiden

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden St. Thomas avond 1528 spl. gezeten met ander goed gzelschap ten huize van Gerrit Reyersz. die in de Backerstege van Leiden woonde. In het gezelschap waren ook Simon Hugensse en Pieter Heinricsz., beiden volders in Leiden. Spl., ‘vrolick gedroncken zijnde’ verkocht ‘zekere duiven’ aan S.H., maar P.H. die dit hoorde heeft dezelfde duiven weer van s. gekocht en wilde ze terstond of die avond van de spl. gelevert krijgen. Spl. begeerde tverdrach tot de volgende dag omdat het avond en donker was ende dat dezelfde duiven kwaad zijne beider keersse te storen of te grijpen presenterende nietemin de voorsz. spl. die tsanderdaags te leveren. waarmee P.H. geenszins tevreden en wilde en de spl. om kynarge te schuwen opgestaan en naar huis gegaan is. Zitten bij het vuur kallende en pratende met H.G. zijn huisvrouwe met nog een buurvrouw. Hillegont s jong, bevrucht en geboren in Leiden. Spl. met zijn vrouw en buurvrouw weltevreden zijnde kallende en pratende, zo is aan de deur komen kloppen P.H. die toen hij was binnengelaten de duiven meteen wilde hebben zonder verbeiden, waarop de spl. toornig werd en hem zei dat hij het huis onmiddellijk moest verlaten of hij zou hem daar uit doen gaan, nemende een tang in zijn hand die aldaar bij het vuur stond. Zijn huisvrouw zag dat en greep haar man in de arm beduchtende dat er kwaad zou geschieden in mening hem te houden en de buurvrouw deed zoveel dat ze P.H. zijns ondanks het huis uitkreeg voor de deur zodat in het worstelen de kaars uitgstoten werd en spl. horende dat P.H. nog voor de deur stond en wild naar hem toe en zijn huisvr. belette dat zo heeft hij in het donker worstelend Hillegont gekwetst met een brootmes in haar rechterzijde onder haar corte ribbe van welke kwtsuur ze op staande voet is gekomen van levend lijve ter doot. Strangheyt justitie, geabsenteerd uit onze lande van Holland Andries Godtscalcxz. deurwaarder. zwijgen expliciet opgelegd aan schout van Leiden en baljuw van Rijnland

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3546, folionummer: 033v

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in