Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 21-02-1532

Meer resultaten

Datum interinement 21-02-1532

Soort gratie remissie

Gratie Gent

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Willem Willem Jansz.

Woonplaats dader(s) Walcheren

Slachtoffer(s) Adriaan Michielsz.

Soort delict doodslag

Delict Gapinge (bij Veere)

Gedagvaarde officier Pieter Bol en Floris van Dam, stedehouders van de rentmeester van Bewesterschelde

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Amende civiel 12 kar.g

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden Samen met Adriaan Adriaan Michielsz. samen uit het dorp van Gapinge gegaan naar de stad Veere om cordekins van de netten te doen daar die buissen mede ter zee geweest hadden en daar te drogen lagen en in het afdoen van de coordekens hebben ze onderling woorden en geschil gekregen om een of twee dergelijke cordekens en in het geschil van deze twee zijn er meer andere jongers geweest die mede die cordekens afdoende waren en dezelfde cordekens waar zij geschil om hadden waren genomen door de andere jongens daar de suppl. niet aff en wiste te mainteneren. Nochtans die suppliant altyts ende seggende dat die selve coerdekins genomen waren bij de v. Adr. Adriaansz en gaven elkaar daardoor vele injurieuse woorden a. tot de s.: Willem gij hecht eraan dat ik ze genomen hebben. S.: Gij hechter zelve aan gij heb se emmers seggende meer gij zultse mij geven oft ik steke u dezen nagel in t. lijf ende A. tzelve altijt messakende hebben onderling gevecht gekregen, int welke die suppliant den zelve A een nagel in den hals gestoken heeft van welke kwetsuur A. binnen een maand of daar omtrent gecomen is van levende lijve terdood. Zeer leet, pays met partijen, zou niet durven wederkeren in Hollant waar hij zich van heeft geabsenteerd deurwaarder Andries Godschalks rekening: W. J. wonende te Gapinge dootslag 12 kg Samenvatting Peter: Dader en slachtoffer gingen samen naar plaats waar netten lagen te drogen om ze te boeten en kregen woorden. Men ging vechten en dader stak het slachtoffer een nagel in de hals. Na ongeveer een maand is het slachtoffer overleden.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3546, folionummer: 006v

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in