Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 21-02-1532

Meer resultaten

Datum interinement 21-02-1532

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Christiaan Jansz.

Woonplaats dader(s) ‘s-Gravenpolder (Zuid-Beveland)

Slachtoffer(s) Jacob Jansz. Cadan

Soort delict doodslag

Jurisdictie delict Bewesterschelde (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier Adolf Hardinck, rentmeester van Bewesterschelde

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Amende civiel 12 kar.g aan de rentmeester van de exploiten in Den Haag

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden 1520 met meer ander gezelschap drinkende in de zelve proche te huize van Bastiane Wecke, wijlen Cornelis Cornelisz de molenaar ook Pieter Lambrechtsz. die beroupen heeft Jacob Jansz. cadan zeggende tegen hem:’Ick legge tegen u met gelde om veele ende om schoenste, daarop eene Huge Willemz zei tot Jacob ik legge tegen u om vele. Jacob: ik wedde met Huge mijne gevaede. P. L. :' ik en weet van geen vele, ik legge tegen u om schoenste, tzij van zilver of van goude'. Daarop H. zeide: ' ik en weet van geen schoenste, ik leg tegen u met stuivers daar deen schuldenaar dandere betalen mag. Welcke beroupinghe de broeder van de suppl. niet wel en behaagde zeggende deze broeder genaamd Willem Jansz. tot de beroeper deze woorden: 'Indien hier geld op de tafel komt iksal tom verde werpen'. dit hoorende H.trok geld uit zijn tasse werpende geld op de tafel zeggende tegen de broer van suppl.:'Nu wert of'. Waarop W.:'Dat zoude ik wel doen, laegt mij wat naerdere'. De suppl wil dit horende wilde het geschil en gekijf slissene, heeft ten beste gesproken, zeggende tot H.:' Steekt uw geld op en voorts tot zijn broeder deze woorden:'Wat Willem moogt gij anderluyden geld niet zien, met meer andere woorden, zodat H. zijn geld opstak zonder dat meer te willen uittrekken, hoewel de broer van suppl. hem hiertoe verwekte ende hoewel de suppl. ernstelick interreseerde om tgekijf neder te leggen nochtans sloeg de voorn. W. de voorn. H. voor zijn hooft, welk gevecht bij de assistenten gecesseert ende geslicht wordt zodat er geen grief van kwam. Maar ene Jacob Jansz. Cadan intussen is handvast geworden met de broer. de suppl. die aan de andere zijde van de tafel zat zag dat en ook dat zijn broer geen geschil met de agressor had en ook overmerkende dat Cadan tevoren met P.L. gewed had met H. W. zijn broers partij . Vresende dat deze Cadan gegrieft van den lijve zou hebben gecomoveert zijnde van bloede is opgestaan over de tafel geklommen om zijn broer te salveren en stak een steek naar Cadan zodat deze corts daarna dood ging Jacob Beyers deurwaarder Samenvatting vrijwilliger: Drinkgelag ten huize van Bastiaan Weihe, waarbij meerdere personen, waaronder de dader, zijn broer Willem Jansz. en Pieter Lambrechts aanwezig zijn. Deze laatste roept het slachtoffer op tot een soort weddenschap, waarbij ook Huge Willemsz. betrokken is. Er vallen klappen tussen Willem Jansz. en Huge, waarbij de dader probeert te intervenieren. De dader steekt uiteindelijk het slachtoffer met de dood tot gevolg

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3546, folionummer: 003v

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in